Hoppa över navigering

Lämplig prob med hög noggrannhet för stora HMC

RMP600

RMP600 Kompakt kontaktprob för 3D-mätning med hög noggrannhet och radioöverföring.

RMP600

Alternativ

OMP600

OMP600 kontaktprob med hög noggrannhet

Kompakt kontaktprob för 3D-mätning med hög noggrannhet och optisk överföring.

OMP600

 

Nedladdningar