Hoppa över navigering

Lyckas som brittisk maskinbearbetningsunderleverantör

Ledningen för Castle Precision har satsat på den allra senaste teknologin inom alla områden, men inte bara för sakens egen skull – det handlar om teknologi som tillämpas så effektivt att i vissa fall har ”slösaktiga” operationer reducerats med över 80 %. Renishaws probsystem på Castles CNC-svarvar har exempelvis reducerat kontrolltiderna från omkring 35 minuter till under 6 minuter.

Bygg in kvaliteten – inspektera inte för att uppnå den

Renishaw har haft mycket med Castle att göra och haft ett nära samarbete med dem i mer än 20 års tid. Castles ordförande, Marcus Tiefenbrun, kommenterar ”Jag tror verkligen på principen att bygga in kvaliteten – inte inspektera för att uppnå den. Renishaws probingsystem är av central betydelse för den tillverkningsfilosofin, och vid all vår användning av CNC-maskiner har vi haft ett nära samarbete med Renishaw – flexibiliteten och viljan att hjälpa till har alltid varit utomordentlig”.

År 1984 levererades en Mori Seiki-fleroperationsmaskin för 6 paletter utrustad med Renishaws spindelprobning. Trots att programvaran ännu var begränsad på den tiden så visade sig proben vara ytterst användbar för kalibrering av alla jobb. Efter det tvekade Castle aldrig att utrusta varje ny maskin med probningsutrustning, som Renishaw eftermonterade på plats.

Spindelprobning är en etablerad teknik för fleroperationsmaskiner, men Castle har dessutom visat hur effektivt tekniken kan användas på CNC-svarvar för inställnings och verifiering. Teknikchefen, Alex Skinner – som tillsammans med Marcus Tiefenbrun svarat för den bakomliggande teknologiska inspirationen – förklarar varför denna process i synnerhet visar hur man kan göra effektivitetsvinster.

”För en komponent ägnade vi 35 minuter åt processkontroller och insåg att vi måste göra något åt det. Komponenten laddades manuellt och måste sitta kvar på plats – som en del av bearbetningscykeln – varför maskinen fick stoppas, och inte kunde producera några delar, under hela den integrerade kontrollen. Inspektörerna mätte en viss tunnväggig detalj, fastställde om den uppfyllde specifikationerna eller inte, godkände eller underkände detaljen, och registrerade sedan inte ens de mätningar de utfört! Vi ersatte detta system med en probcykel och reducerade därmed besiktningscykeln till ungefär 6 minuter. De mätningar som görs registreras i ett SPC-paket och sparas. Vi kan omedelbart redogöra för de uppmätta dimensionerna för varje detalj vi tillverkat under de fem senaste åren!”

Intelligenta beslut med probingsystem

Det är inte slutet på historien – Alex Skinner fortsätter ”Vi beslöt oss för att använda proben för att fatta intelligenta beslut. Mätningarna som proben utför används för att uppdatera kompenseringar. Dessa kompenseringsändringar laddas ner och registreras för att övervaka och styra processen. Vi har kunnat begränsa användaråtgärderna i betydande grad, så att varje användare nu många gånger kör två maskiner i stället för bara en”.

ställa in verktygsspetsar

Ändra styrsystem för att integrera probning

Alla maskiner i Castles verkstad måste ha probsystem; faktum är att det är så viktigt att de har tvingats bytas ut styrsystemet på vissa maskiner för att stödja probning. Probsystem har anpassats för 4-axliga maskiner, till den grad att även monteringsfästena har undersökts noggrant för att maximerna noggrannheten. Två nya vertikala svarvar ska utrustas med probningssystem.

Marcus Tiefenbrun tvekar inte om vilken betydelse probsystemen haft för hans företag. ”Den största fördelen är minskningen... nej, det är riktigare att säga den fullständiga elimineringen av alla förskjutningsproblem. Det näst viktigaste är att kraven på färdigheter sänks för de olika operationerna. Dessutom har vi kunnat konstatera att när våra kunder synar de processer vi tillämpar i sömmarna så blir de verkligen imponerade och fulla av förtroende över att processen verkligen är under kontroll.

Kvalitet och noggrann kontroll är avgörande, eftersom vår verksamhet oftast är ”high-end”; vi befattar oss oftast inte med billiga detaljer. Vi har lärt oss att specialisera oss, till exempel på detaljer i titan för många olika branscher, och att inte ens försöka konkurrera med utvecklingsländer när det gäller enkla detaljer.”

Kompetent personal och utbildning är nyckeln

Ett kritiskt viktigt element för att köra en process på detta sätt är att ha kompetent personal för att köra den. Marcus Tiefenbruns pappa drev företaget före honom, och han trodde på en stark lärlingsmetod. När Marcus tog över 1994 investerade han kraftigt i de senaste maskinerna och styrsystemen, men han glömde aldrig hur viktigt det är att ha kompetent personal att köra dem, med upp till 20 personer samtidigt under utbildning, understödda av sin fackskolebakgrund. Hur viktigt detta är betonas ytterligare av den centrala roll som projektpersonalen har, vilka alla har utbildats internt.

Marcus förklarar ”Expansionen begränsas av hur många kompetenta personer som kan rekryteras. Yrkesskolor måste, och i vissa fall gör de det nu, investera i den senaste utrustningen. Framgång bygger på att hela processen fungerar bra tillsammans, d.v.s. ett helt integrerat samarbete mellan oss och yrkesskolan.”

Revolverprobning och löstagbar verktygsinställningsarm

Integrering av hela företagets datorsystem

Castle Precisions produktionsschema

Castles datorsystem måste ses för att tros på! ”System” är det korrekta ordet att använda, eftersom alla företagets applikationer är integrerade i ett program. Detta system kan nås live från alla andra terminaler (av vilka det finns många utspridda i företeget) genom ett realtidssystem för biometrisk fingeravtrycksigenkänning. De anställda har tillgång till den information de behöver från systemet, vilket inkluderar CAD/CAM-funktioner, produktionsschemaläggning, tidsregistrering, inspektionsrapporter, fakturering, försäljningsdatabaser, och även personalregister! Denna tillgång till information ger

flera fördelar vilka bidrar till att organisationen fungerar effektivt.

Nedladdningar

  • Fallstudie:  (IN103) Castle Precision använder sig av högeffektiv, produktiv CNC-maskinbearbetning