Hoppa över navigering

Ny AM4096 12-bitars krets för magnetiska givare

Renishaws nya integrerade magnetiska pulsgivarkrets AM4096 tar välbeprövad axelgivarteknik ytterligare ett steg med ökad funktionalitet och reducerade kostnader.

AM4096 12-bitars krets för magnetiska givare Renishaws nya integrerade magnetiska pulsgivarkrets AM4096 tar välbeprövad axelgivarteknik ytterligare ett steg med ökad funktionalitet och reducerade kostnader. OnAxis™-systemet har utvecklats av Renishaws delägda företag RLS d.o.o. och systemet används i många krävande motor- och styrtillämpningar där traditionella givarsystem inte alltid håller måttet.

Prestanda och användningsområden

AM4096-kretsarna för magnetiska givare ger UVW-utsignaler med 16 poler (8 polpar), inkrementerande, absolutvärden, linjära (potentiometer), tachogenerator och sinusutsignaler. Upplösningen är 12 bitar (4096 steg per varv) med en programmerbar nollpunkt. AM4096 är en lågenergienhet på 3,3 V (eller 5 V) med viloläge för batteridrift. Den kan levereras förprogrammerad eller kan specialprogrammeras för kunderna så att inställningarna sparas på ett EEPROM-chips. Den magnetiska pulsgivaren klarar höga varvtal på upp till 60 000 varv/minut och klarar temperaturer från -40 °C till +125 °C.

Kompakt kretskonstruktion

AM4096 12-bitars kretschips för magnetiska givare All sensorelektronik och processelektronik finns i den kompakta IC-kretsen. Rotationen hos en enkel nord-/sydmagnet avläses av AM4096-sensorn och ger absolut lägesinformation med en noggrannhet som är bättre än 0,1 grader.

Typiska användningsområden för den nya magnetiska IC-pulsgivarkretsen är t.ex. kommutation och reglering av motorer på höga varvtal, positions- och hastighetsreglering, potentiometerbyte och byte av optiska givare.

Ytterligare information

Mer information om Renishaws kompletta sortiment av positionsgivare, inklusive magnetiska givarmoduler, magnetiska givare i IC-kretsutförande, magnetiska rotationspulsgivare, magnetiska linjära pulsgivare och magnetiska ringpulsgivare, plus optiska linjära pulsgivare och optiska vinkelgivare hittar du på www.renishaw.com/encoder.