Hoppa över navigering

Ny programvara utökar ballbar QC20-W: kapacitet för tidsbaserad datainsamling

Augusti 2015

Renishaw introducerar Ballbar Trace på EMO 2015; ett nytt programvarupaket för tidsbaserad datainsamling för företagets ballbar QC20-W som används för att verifiera positioneringsprestandan hos CNC-verktygsmaskiner. Den nya programvaran är gratis för existerande QC20-W-användare, öppnar upp många nya användningsområden, inklusive statisk övervakning och datainsamling för ISO 10791-6, och minskar också systemets testinställningstid. Tillsammans med Ballbar Trace släpps även en ny version av dataanalysprogramvaran XCal-View för att ge förbättrad dataanalys.

QC20-W är en trådlös teleskopisk ballbar med kapacitet för mycket noggrann mätning av längdavvikelser. Optimerad för att verifiera prestandan hos och diagnostisera CNC-verktygsmaskiner minskar QC20-W maskinens stilleståndstid, mängden kassationer och inspektionskostnaderna.

ISO-standarden 10791 specificerar testförhållandena för fleroperationsmaskiner med 4 eller 5 axlar. Del 6 av ISO 10791 dokumenterar kinematiska verifikationstester med en ballbar. Den data som samlas in från en uppsättning fleraxliga maskinrörelser verifierar samtidigt kontureringsnoggrannheten hos de tre traditionella kartesiska axlarna och en eller två roterande axlar.

Snabb dataanalys till internationella standarder

Den nya dataanalysprogramvaran XCal-View version 2.3 ger användaren möjlighet att snabbt undersöka och utfråga insamlad Ballbar Trace-data. Den möjliggör också omedelbar rapportering till ISO 10791-6-format.

XCal-View version 2.3 kommer att vara gratis för alla existerande XCal-View-användare. Nya användare kan köpa programvaran via sitt lokala Renishaw-kontor. Både Ballbar Trace och XCal-View version 2.3 kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på www.renishaw.com/ballbartrace.

Ballbar Trace och XCal-View version 2.3 är ett enkelt men kraftfullt verktyg för att uppfylla behoven för ISO 10791-6 och mer flexibel QC20-W-användning. Ytterligare utveckling av Ballbar Trace kommer att utöka funktionaliteten ytterligare.

För mer information om Renishaws produkter för kalibrering och prestandaövervakning, besök www.renishaw.com/calibration.

Nedladdningar

Fler bilder, videor och information om Renishaw och dess produkter finns på vår mediacentral.