Hoppa över navigering

Probkonfigurationstekniker

Tekniker som hjälper dig konfigurera en Renishaw-kontaktprob för verktygsmaskiner

Opti-Logic™

Opti-Logic är en process med att skicka och ta emot data från den nya Renishaw probinställningsmobilappen till en Renishaw-verktygsmaskinsprob med hjälp av ljuspulser.

Probinställningsappen används för att granska och konfigurera probinställningarna eller parkoppla en radioprob med ett RMI-Q eller RMI-QE-gränssnitt. Enkla menyer och animationer hjälper användaren genom Opti-Logic-processen.

Den lättanvända Opti-Logic-tekniken erbjuder många användarfördelar, särskilt i situationer där flera prober måste konfigureras samtidigt.

Opti-Logic stöds på den nya QE-serien med radiobaserade verktygsmaskinprober.

Trigger Logic™

Trigger Logic är en metod för att konfigurera en prob för att passa en specifik applikation. Aktivera Trigger Logic genom att sätta in batteriet i proben och använda följande sekvens med mätspetsavböjningar (triggning) för att systematiskt gå genom olika konfigurationsmenyer och alternativ.

Renishaw probinställningsappen förenklar processen genom att tillhandahålla tydliga instruktioner som steg för steg vägleder användaren genom Trigger Logic-processen.

Trigger Logic kan även användas för att parkoppla en radioprob med ett RMI-Q/RMI-QE-gränssnitt eller för att kontrollera de aktuella probinställningarna.

ReniKey

ReniKey-programmet har utvecklats för att förenkla parkopplingsproceduren med ett RMI-Q/RMI-QE-gränssnitt och en Renishaw radioprob.

Tack vare ReniKey-programmet måste du inte starta om verktygsmaskinen när du parkopplar en radioprob till dess gränssnitt och det ger dig en enkel lösning för att parkoppla flera radioprober till ett enskilt RMI-Q/RMI-QE-gränssnitt.

ReniKey programvaran (Renishaw detaljnummer A-5687-5000) finns tillgänglig från din lokala Renishaw-distributör/kontor. Detta enkla programpaket tillhandahåller styrenhetsspecifika ReniKey-makrocykler för ett stort antal populära CNC-styrsystem.