Hoppa över navigering

Renishaw lanserar 3D-modelleringsprogramvaran FixtureBuilder för att skapa fixtureringsuppsättningar, och hjälpa till med dokumentation och off-line-programmering

April 2016

Renishaw lanserar FixtureBuilderControl 2016 som äger rum i Stuttgart, Tyskland från 26 till 29 april.

FixtureBuilder är ett programvarupaket för 3D-modellering framtaget för att möjliggöra skapande och dokumentation av fixtureringsuppsättningar off-line.

Programvaran kan användas med en CAD-modell av den detalj som ska inspekteras, som importeras till FixtureBuilder, så att fixturen kan byggas runt den. Hela uppsättningen, tillsammans med detaljen, kan sedan exporteras till programvara för inspektionsprogrammering, med universella filformat såsom: IGES, SAT, STEP, etc.

FixtureBuilder ger många fördelar för kunden, som bygger på Renishaws omfattande förståelse för best practice inom metrologi och detaljinspektion.

FixtureBuilder har oöverträffad användarvänlighet tack vare:

- Tydliga och välorganiserade komponentbibliotek;
- Intelligent ”dra och släpp”-funktionalitet;
- Snabb manipulering av detaljer;
- Och lättanvänd begränsningsmekanism.

Användarupplevelsen förbättras ytterligare av programvarans fullständiga CAD-kompatibilitet och att anpassade bibliotek finns tillgängliga.

Funktionen ”Bygg det” är en av huvudfördelarna som är tillgängliga för alla FixtureBuilder-användare. Skapandet av arbetsinstruktioner och stycklistor automatiseras för varje fixturuppsättning, för att underlätta att kvalitetsstandarder uppfylls, och för att hjälpa till med produktbeställningar.

Programvaran är tillgänglig för alla existerande och framtida Renishaw-kunder för att komplettera och ytterligare öka produktiviteten hos deras Renishaw-fixturer och annan inspektionsutrustning. Den finns tillgänglig för köp genom Renishaws distributionsnätverk och på Renishaws webbutik. En gratis 7-dagars testversion finns också tillgänglig på begäran.

För mer information om Renishaws fixtureringsprodukter, besök www.renishaw.se/fixtures

Fler bilder, videor, personalinformation och information om Renishaw och dess produkter finns på vår Mediacentral.