Hoppa över navigering

Renishaw lanserar Inspection Plus med SupaTouch-optimering med intelligent hastighet

13 juli 2015

Intelligent programvara optimerar probningscykler på maskinen

Renishaw, ett marknadsledande teknikföretag, introducerar Inspection Plus med SupaTouch-optimering på EMO 2015, Milano, Italien (5–10 oktober, hall 5 monter D15). Detta förbättrade programvarupaket optimerar automatiskt mätcykler på maskinen för att minimera cykeltiden och maximera produktiviteten.

Programvaran har en lättanvänd optimeringsprocess för att automatiskt fastställa och välja den högsta matningshastigheten som en verktygsmaskin kan uppnå samtidigt som mätningsnoggrannheten bibehålls. Det använder även intelligent beslutsfattande i cykeln för att välja antingen en- eller tvåtrycksprobning för varje mätningsrutin.

Inspection Plus med SupaTouch-optimering eliminerar behovet av manuell optimering av positioneringsmatningshastigheter, mätningsmatningshastigheter och strategier på maskinen. I jämförelse med traditionella programvarucykler innebär det en märkbar cykeltidsreducering på upp till 60 % på CNC-verktygsmaskiner.

För att säkerställa maximal noggrannhet detekterar programvaran alla mätningar som utförs under maskinens accelerations- eller inbromsningsfaser och kompenserar för fel genom att utföra korrigerande åtgärder och mäta igen. Det introducerar också en kalibreringsprocess som förbättrar mätningens repeterbarhet i alla riktningar och förbättrar noggrannheten hos probpositioneringen under förflyttningar i flera axelvektorer.

Inspection Plus med SupaTouch-optimering förbättrar de många beprövade fördelarna hos Renishaws existerande Inspection Plus-programvara. Med denna nya programvara kan användarna märkbart förbättra cykeltiderna och mätresultaten på maskinen, vilket maximerar produktiviteten och lönsamheten hos deras verktygsmaskiner.

Ytterligare information finns på vår webbplats www.renishaw.se/mtp.

Om Renishaw

Renishaw är ett av världens ledande företag för konstruktions- och vetenskapsteknologi, med expertis inom precisionsmätning och hälsovård. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster som används inom så olika användningsområden som tillverkning av jetmotorer och vindkraftverk, tandvård och hjärnkirurgi. Vi är också världsledande inom området additiv tillverkning (som också kallas 3D-utskrift), där det är det enda företaget i Storbritannien som konstruerar och tillverkar industriella maskiner som ”skriver ut” detaljer från metallpulver.

Renishaw-gruppen har just nu fler än 70 kontor i 33 länder, med fler än 4 000 anställda, av vilka 2 600 personer är anställda i Storbritannien. Det mesta av företagets F&U och tillverkning utförs i Storbritannien, och för året som avslutades i juni 2015 nådde Renishaw en försäljning på 494,7 miljoner £, av vilket 95 % var export. Företagets största marknader är USA, Kina, Tyskland och Japan.

Nedladdningar

Fler bilder, videor och information om Renishaw och dess produkter finns på vår mediacentral.