Hoppa över navigering

Renishaw tillkännager lanseringen av skanningsproben RSP-6 för multisensorsystemet REVO®

11 augusti 2015

Renishaw är glada att tillkännage lanseringen av skanningsproben RSP3-6 med utökad räckvidd för användning med REVO 5-axligt mätsystem på koordinatmätmaskiner (CMM). Proben RSP3-6 förbättrar kapaciteten för att komma åt och kontrollera funktioner djupt inne i lopp genom att kombinera långa förlängare på upp till 800 mm med REVO:s 5-axliga rörelser. RSP3-6 är idealisk för att kontrollera stora detaljer, såsom motorblock och komponenter för tunga maskiner som används för gruvdrift och i bygg-, fordons- och försvarsindustrin.

RSP3-6-systemet består av en prob och olika mätspetshållare, för applikationer som kräver raka och ledade förlängare. Proben RSP3-6 kan automatiskt bytas ut mot alla andra probalternativ som finns tillgängliga för REVO. Denna flexibilitet innebär att det optimala verktyget kan väljas för att inspektera en mängd olika funktioner, allt på en CMM-plattform. RSP3-6:s raka mätspetshållare kan användas med förlängare upp till 800 mm från REVO:s A-axelrotationscentrum, och dess böjda mätspetshållare kan användas med förlängare upp till 600 mm från samma referenspunkt.

Proben kan användas både för applikationer med 3D-kontaktprob och 2D-skanning. Se det på EMO 2015, hall 5, monter D15.

En produktvideo finns här: https://www.youtube.com/watch?v=nkLH8r2wBBs

För mer information, besök www.renishaw.com/rsp3-6.

Om Renishaw

Renishaw är ett av världens ledande företag för konstruktions- och vetenskapsteknologi, med expertis inom precisionsmätning och hälsovård. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster som används inom så olika användningsområden som tillverkning av jetmotorer och vindkraftverk, tandvård och hjärnkirurgi. Vi är också världsledande inom området additiv tillverkning (som också kallas 3D-utskrift), där det är det enda företaget i Storbritannien som konstruerar och tillverkar industriella maskiner som ”skriver ut” detaljer från metallpulver.

Renishaw-gruppen har just nu fler än 70 kontor i 33 länder, med fler än 4 000 anställda, av vilka 2 600 personer är anställda i Storbritannien. Det mesta av företagets F&U och tillverkning utförs i Storbritannien, och för året som avslutades i juni 2015 nådde Renishaw en försäljning på 494,7 miljoner £, av vilket 95 % var export. Företagets största marknader är USA, Kina, Tyskland och Japan.

Nedladdningar