Hoppa över navigering

Vad är en prob?

Vad är en prob?

Probning associeras traditionellt med kontaktprober som används för mätning av mått (metrologi) på koordinatmätmaskiner (CMM).

Den första applikationen av den ursprungliga kontaktproben var för att lösa avancerade problem som t ex kontroll av måttkvalitet för de Rolls-Royce Olympus-motorer som användes i Concorde.

En prob är i princip en avancerad omkopplare, konstruerad för att triggas vid kontakt med komponentens yta, och tillhandahålla noggrann, repeterbar geometrisk data. Att erhålla och analysera denna data under tillverkningsprocessen kan hjälpa till att säkerställa att komponenterna ligger inom gränsvärdena.

Noggrann – endast en liten avvikelse, eller inom acceptabla gränser, från en standard.

Exakt (repeterbar) – exakt, såsom i prestanda, utförande eller mängd: noggrann eller korrekt.

För mer information om probteknologi, se avsnittet Ytterligare läsning, eller
(TE411) Innovationer inom sensorteknologi för kontaktprober.

  • Kinematik