Hoppa över navigering

Verktygsmaskinprober och programvaror

Renishaws problösningar kan hjälpa till att reducera inställningstiderna med upp till 90 % och förbättra processtyrningen.

Renishaw erbjuder lösningar för verktygsinställning, detektering av verktygsbrott, komponentinställning, mätning i processen och förstabitskontroll av detaljer, med automatik uppdatering av verktygs offset.

Hur och var prober används

Probning är en etablerad best practice för att maximera effektiviteten, kvaliteten, kapaciteten och noggrannheten hos verktygsmaskiner. Standardrutiner inbyggda i moderna CNC-styrenheter förenklar integrationen av probningscykler i bearbetningsoperationer och offline-verktyg. Dessa rutiner, tillsammans med ett CAD-gränssnitt, gör simulering av mätningsfunktioner enkel.

Renishaws prober ger avsevärda kostnadsbesparingar, och förbättrar kvaliteten, för alla applikationer som använder verktygsmaskiner i många branscher.

Litteratur