Hoppa över navigering

Viktiga användningsområden - lagerbanor

Snabb och flexibel Equator™-mätning av storlek och geometri på svarvade detaljer med stora volymer.

Lagerring för drivlina

Om du använder Equator-mätsystem vid tillverkningen av svarvade detaljer, som t.ex. lagerbanor, kan du märkbart förbättra din tillverkningsprocess:

  • Förbättra kvaliteten och avkastningen på detaljerna genom snabba mätningar, vilket säkerställer att komponenterna ligger inom specifikationen med en snabb cykeltid.
  • 100 % av detaljerna kan tillverkas genom att inspekteras utan någon negativ påverkan på cykeltiden tack vare snabba inspektioner.
  • Equator-mätsystem kan erbjuda snabb återbetalning av investeringen och större tillförlitlighet på de detaljer som tillverkas.

Läs hela fallstudien för att få mer information