Hoppa över navigering

AxiSet™ Check-Up

Snabba och automatiserade hälsokontroller för fleraxliga verktygsmaskiner.

Maskinprestandan mäts och rapporteras inom några minuter.

Helautomatiska probningstestser ger noggranna och reproducerbara resultat.

Funktioner för historik och jämförelse följer prestandan över tiden.

För fleraxliga maskiner

Marknaden för fleraxliga maskiner har stark tillväxt. AxiSet Check-Up har en enkel och pålitlig process för att analysera prestandan hos roterande axlar och för att identifiera problem som orsakas av felaktig maskininställning, kollisioner eller slitage.

AxiSet Check-Up-video

Egenskaper och fördelar

  • Mätning och rapportering av prestanda för fleraxliga maskiner.
  • Detektering och rapportering av vridpunktsfel.
  • Helautomatiska tester för noggranna och reproducerbara resultat.
  • Användardefinierade testvinklar för att testa i kritiska orienteringar.
  • Toleransfunktioner för att öka säkerheten inför bearbetning av kritiska funktioner.
  • Funktioner för historik och jämförelse för att följa maskinprestandan över tiden.
  • Grafiska rapporter identifierar snabbt prestandaändringar till följd av kollisioner eller inställningsfel.
  • Utskrivna rapporter för journalföring och distribution.
  • Alternativ för automatisk uppdatering för automatisk kompensering av vridpunktsfel.
  • Installationsguide för enkel installation och konfigurering.

Om AxiSet Check-Up

AxiSet Check-Up är kompatibel med de vanliga formaten för femaxliga maskiner och multifunktionsmaskiner, och ger maskinanvändare en snabb och noggrann hälsokontroll av roterande axlars vridpunkter. Prestandakontroller av uppriktning och positionering utförs snabbt, med makroprogramvara för probning och en dedikerad kalibreringsdetalj, för att utvärdera och övervaka komplexa maskiner över tiden.

Med makroprogramvara och en dedikerad kalibreringsdetalj kan AxiSet Check-Ups grafiska representationer av fleraxliga maskiners prestanda hjälpa till att ta OK- eller EJ OK-beslut baserat på definierade toleranser, och följa prestandan över tiden, med hjälp av funktionerna för historik och jämförelse. Detta hjälper till att identifiera dålig maskinuppriktning och dålig geometri som orsakats av maskininställningen, kollisioner eller slitage. AxiSet Check-Up har ett alternativ för att automatiskt uppdatera parametrar och kompensera för roterande axlars vridpunktsfel.

Prestandaanalyser rapporteras grafiskt via Microsoft® Excel®, jämförs med användardefinierade toleranser och sparas för historiska jämförelser. Alla resultat kan skrivas ut i en standardiserad rapport via Microsoft® Word®.

Bilder

Systemkomponenter i AxiSet Check-Up

Makron

Dessa probningsmakron är maskinspecifika, är skrivna för många olika CNC-styrenheter, och finns tillgängliga för femaxliga fleroperationsmaskiner och multifunktionsmaskiner. Dessa makron styr maskinen och samlar in mätdata.

Datorprogrampaket

Programvaran körs i Microsoft® Excel®, analyserar probdatan och visar resultaten i olika lättlästa grafiska format. 

Hårdvara

En enda kalibreringskula, som är praktiskt monterad på ett magnetstativ, används som en referensfunktion för mätningarna. Detta lättanvända referensföremål säkerställer att inställningstiden hålls vid ett minimum och gör att fixturer och delar i de flesta fall inte behöver tas bort.

Rekommenderas för användning med AxiSet Check-Up

Trådtöjningsprob – Renishaw rekommenderar användning av trådtöjningsprober för högsta noggrannhet för CNC-fleroperationsmaskiner. Dessa är senaste generationen av prober med RENGAGE™-teknologi.

Kalibrerad teststav – Säkerställer att AxiSet Check-Up-mätningar är spårbara och jämförbara med maskintillverkarnas inställningar.

AxiSet Check-Up-litteratur