Hoppa över navigering

AxiSet™ Check-Up

Snabba och automatiserade hälsokontroller för fleraxliga verktygsmaskiner.

AxiSet™ Check-Up är en kostnadseffektiv lösning för kontroll och förbättring av av rotationsaxelns prestanda

AxiSet Check-Up har en enkel och pålitlig process för att analysera prestandan hos roterande axlar och för att identifiera problem som orsakas av felaktig maskininställning, kollisioner eller slitage. På bara några minuter kan användare av fleraxliga fleroperationsmaskiner och svarvar med multitaskingfunktioner identifiera bristfällig maskinuppriktning, geometri och vridpunktsfel som annars kan orsaka långa ställtider och icke konforma komponenter. Om möjligt korrigerar AxiSet Check-Up automatiskt vridpunktsparametrar på maskinen.

Minska kassationerna, förbättra produktiviteten och öka vinsten – Renishaws verktygsmaskinsprober kan kontrollera din bearbetningsprocess.

Dataanalys på ett enkelt sätt

AxiSet Check-Up-appen visar grafiskt de mätdata som skapats via AxiSet Check-Up macroprogramvaran.

Appen erbjuder grafiska representationer av maskinprestandadata på fleraxliga maskiner, som hjälper till att skapa beslut om ”OK” eller ”EJ OK” utifrån angivna toleranser. Maskinprestanda kan spåras över tid, med hjälp av en tabellfunktion med appens historiska data.

Systemkomponenter

Systemkomponenter i AxiSet™ Check-Up

Makron

Skrivna för många olika CNC-styrenheter, är AxiSet Check-Up probningsmakron maskinspecifika och finns tillgängliga för femaxliga fleroperationsmaskiner och multifunktionsmaskiner. Dessa makron styr maskinen och samlar in mätdata.

De erbjuder även ett alternativ för att automatiskt uppdatera parametrar och kompensera för roterande axlars vridpunktsfel.

App

AxiSet Check-Up-appen erbjuder en detaljerad grafisk representation över de mätdata som skapats via macroprogramvaran.

Appen installeras på en dator eller surfplatta som körs med Windows 10 (32 or 64 bit) eller högre och måste licenseras innan den kan användas. Ständiga licenser eller utvärderingslicenser finns tillgängliga.

Hårdvara

En enda kalibreringskula, som är praktiskt monterad på ett magnetstativ, används som en referensfunktion för mätningarna.

Detta lättanvända referensföremål säkerställer att inställningstiden hålls vid ett minimum och gör att fixturer och delar i de flesta fall inte behöver tas bort.

Vi rekommenderar att kunderna använder AxiSet Check-Up för att testa maskinernas rotationsaxlar efter att de installerats, eftersom fabriksförhållandena kan variera kraftigt från Hartfords tillverkningsprocesser när det gäller grunderna och hur jämna ytorna är. Transporten och installationen kan även orsaka precisionsfel, varpå AxiSet Check-Up automatiska kompensation låter verktygsmaskinerna bibehålla höga nivåer av precision och kvalitet.

Hartford (Taiwan)

Rekommendationer

RENGAGE™-teknologi – För optimala prestanda rekommenderar vi Renishaw verktygsmaskinprober med hög noggrannhet med RENGAGE-teknologi.

Kalibrerad teststång – säkerställer att AxiSet Check-Up-mätningar blir spårbara och jämförbara med de inställningar verktygsmaskinstillverkarna gjort.

De följande stegen

Kontakta din lokala återförsäljare om du tror att AxiSet™ Check-Up är något för dig.

Mer information