Hoppa över navigering

Bladmätning

Kombinerar skanningsfunktionerna med REVO®5-axliga system med MODUS™ Blade planner-programmet, SurfitBlade™och MODUS-metrologiprogrammet upphäver begränsningarna med konventionell bladmätningsteknik.

Traditionella metoder med bladinspektion begränsas till ett antal tvärsnitt. Men REVO svepskanningstekniker och Renishaws Blade Toolkit-program möjliggör dock tillförlitlig och snabb mätning och analys av hela bladet.

Nu kan du utföra obegränsat antal sektioner eller full ytanalys från kontaktprobningsdata med hög precision.

För att inleda en bladmätningsprocedur, genererar MODUS Blade planner-program automatiskt ett kollisionsfritt svepskanningsprogram för REVO. Detta program körs sedan på CMM med hjälp av MODUS-metrologiprogramvara.

Svepskanningsåtgärden skapar ett noggrant punktmoln, som omfattar hela bärytans yta. Med MODUS funktion med punktmolnssektionering är det möjligt att generera sektioner överallt där de behövs.

Eftersom hela datauppsättningen sparas, kan ytterligare sektioner skapas utan att du behöver mäta igen, om så skulle behövas.

Sedan kan erhålla data behandlas på två sätt:

Blade Toolkit

Inspektion

Data sektioneras av MODUS och jämförs med de nominella CAD-modellkraven. Analysresultaten presenteras genom MODUS reporter, som också skapar ett definierat PDF-dokument för arkivering.

Konstruktion

Data bearbetas av SurfitBlade för att skapa en fullständig NURBS-yta för användning i aerodynamisk analys, stressanalys, etc.