Hoppa över navigering

Blade Toolkit

Blade Toolkit, som består av APEXBlade, SurfitBlade och mjukvaran MODUS bryter igenom begränsningarna med konventionell mätningsteknik.

Traditionella metoder har medfört att blad har inspekteras på ett begränsat antal tvärsnitt. REVO svepskanningsteknologi möjliggör dock att du, noggrant och snabbt, mäter och utvärderar hela bladet.

Nu är ett obegränsat antal sektioner eller full ytanalys från kontaktprobningsdata med hög precision möjlig.

Blade Toolkit-processen startar med användning av APEXBlade för att automatiskt generera ett kollisionsfritt svepskanningsprogram för REVO, som sedan körs på CMM genom MODUS.

Svepskanningsåtgärden skapar ett noggrant "punktmoln" som täcker in hela bärytans yta. Med MODUS funktion för punktmolnssektionering är det möjligt att generera sektioner överallt där de behövs.

Då hela datauppsättningen sparas kan ytterligare sektioner skapas, om behovet uppstår, utan behov av att mäta igen.

Data kan sedan bearbetas på två sätt:

Blade Toolkit

Inspektion

Data sektioneras av MODUS och jämförs med de nominella CAD-modellkraven. Analysresultaten presenteras genom MODUS reporter, som också skapar ett definierat PDF-dokument för arkivering.

Konstruktion

Data bearbetas av SurfitBlade för att skapa en fullständig NURBS-yta för användning i aerodynamisk analys, stressanalys, etc.

 

Produktinformation