Hoppa över navigering

Flexibel processtyrning för verkstadsgolvet

Tillverkare i hela världen kontrollerar sina processer med Equator™-mätsystem.

Minska kassationerna

Kostnaden för att skrota detaljer kan ofta minskas om rätt processtyrning används. Oavsett om den används som en automatiserad processtyrningsmetod i produktionslinjen eller fristående ger Equator-mätsystemets hastighet kunderna möjlighet att gå från inspektion av prover till 100 % inspektion av detaljer, vilket avsevärt förbättrar processens kapacitet.

Med Process Monitor-funktionen får användarna visuella stapeldiagram och tabeller över mätdata i realtid, vilket möjliggör att processen korrigeras innan skrot produceras.

Minska flaskhalsar

Koordinatmätmaskiner är ofta placerade i temperaturkontrollerade rum i verkstaden. Med begränsad tillgång och köer för mätning av detaljer kan det bli fördröjningar innan inspektionsdata erhålls. Dessa fördröjningar kan innebära att produktionen måste pausas, eller fortsätta innan man vet om detaljerna ligger inom toleransen.

Genom Equator-systemets flexibilitet och hastighet är det enkelt att växla mellan detaljer, och korta cykeltider kan uppnås. Systemets okänslighet för temperaturväxlingar och användarvänlighet innebär att användarna kan spara tid genom att mäta detaljer direkt på verkstadsgolvet.

Låga ägandekostnader

Inköpet av ett Equator-mätsystem är en investering som snabbt betalar sig. Om manuella mätningar ersätts med ett automatiserat Equator-mätsystem kan genomströmningen ökas kraftigt samtidigt som personalkostnaderna minskas. Equator-system kostar bara en bråkdel av en motsvarande specialanpassad mätningslösning, inklusive den relaterade fixtureringen.

Då Equator-mätsystem kan omprogrammeras finns inget behov av att betala för dyr omjustering av specialanpassade mätdon för att mäta ändrade eller nya detaljer.

Automatiseras enkelt

Med den ökande efterfrågan på helautomatiserad tillverkning som drivs av skapandet av ”smarta fabriker” har många Equator-mätningsapplikationer involverat integrering i automatiserade celler.

Equator EZ-IO-paketet kan levereras med ett Equator-system och är skapat för automatiseringsintegrerare, för att tillhandahålla kommunikation som är enkel att konfigurera mellan systemet och olika typer av utrustning i automatiserade arbetsceller. Normalt utförs laddning av detaljer på Equator-mätsystem av en robot eller ett transportsystem.

”Okänslig” för temperaturväxlingar

Equator-mätsystemets kapacitet att mäta detaljer snabbt och noggrant på verkstadsgolvet, snarare än i en temperaturkontrolled miljö, har varit en stor fördel för många applikationer.

Dess innovativa teknologi baseras på den traditionella jämförelsen mellan produktionsdetaljer och en referensdetalj. Omkalibrering går lika snabbt som mätning av en produktionsdetalj och kompenserar omedelbart för eventuella temperaturförändringar.

Omprogrammerbar

I en konstruktions- och tillverkningsmiljö görs ofta förbättringar av detaljerna. Equator-mätsystemet har visat sig vara den perfekta lösningen som ett enda mätsystem som kan hantera de aktuella detaljerna och alla förändringar av konstruktionen i framtiden.

Med Renishaws MODUS-programvara som är inbyggd i alla Equator-system är det enkelt att modifiera detaljprogram för att lägga till eller ändra funktioner.

Mångsidig

För applikationer där olika detaljer produceras i serier med några veckors mellanrum har Equator-systemets förmåga att snabbt växla från en detalj till en annan visat sig vara ovärderlig.

Med Equator's Organiser™-programvara kan användarna enkelt välja mellan olika detaljprogram med hjälp av bilder, detaljnamn eller streckkoder. Fixtureringen kan växlas snabbt med repeterbara fixturer och plattor.