Hoppa över navigering

Företagets samhällsansvar

Vi är starkt engagerade i hållbar tillväxt genom ständiga investeringar i produktutveckling och tillverkningsmetoder. Renishaw vill också vara erkända, kollektivt och individuellt, som ledande och bidragande inom vårt område och vårt samhälle.

Vi vill uppnå våra mål på ett sätt som är omtänksamt, öppet och ärligt, och vi strävar efter att se till att alla delar av verksamheten har så liten skadlig påverkan på miljön som möjligt.

Vår inställning till CSR (corporate social responsibility)

För att effektivt hantera de sociala faktorer och miljöfaktorer som påverkar verksamheten, och som påverkar dess anseende och lönsamhet, har Renishaw en formell CSR-hanteringsstruktur för att ge bättre fokus för företagsgruppens verksamhet.

Group Finance Director, Allen Roberts, har ansvaret för att hantera alla delar av företagets CSR-verksamhet. 

För att säkerställa att vi fortsätter att utveckla vår inställning till CSR på ett strukturerat och koordinerat sätt har vi utvecklat en CSR-strategi genom en dialog med vårt CSR-team, styrelsen och ledningen i hela verksamheten. Vi inser att för att bli ett företag som skapar ett nettovärde i vår värdekedja måste vi fortsätta på vår CSR-resa. Våra många år med CSR-aktiviteter har gett oss en bra grund att bygga vidare på då vi ser fram mot vår framtida resa.

Om du vill kontakta CSR-teamet, skicka ett e-postmeddelande till csr@renishaw.com.

Relaterade dokument