Hoppa över navigering

Laserkalibrering sänker kostnaderna och ger en fyrfaldig noggrannhetsförbättring för tillverkare av CNC-styrda vattenskärmaskiner

PTV cutting head and partPTV spol s.r.o. i Prag i Tjeckien har ökat försäljningen av sina CNC-styrda vattenskärmaskiner i snabb takt. Precisionsvattenskärning har ett enormt antal tillämpningar och många gånger inom områden där traditionella CNCstyrda maskiner har svårigheter, exempelvis med material som är känsliga för värme, svåra att bearbeta, eller I tillämpningar där användare bearbetar sten, keramik, gummi, plast, hårdmetaller, livsmedel och papper. PTV kan variera X- och Yaxelförflyttningarna på basmaskinen inom ett stort intervall, beroende på kundens behov, så att varje maskin anpassas för sig.

PTV spol s.r.o. i Prag i Tjeckien har ökat försäljningen av sina CNC-styrda vattenskärmaskiner i snabb takt.

ML10 calibrating PTV machine

PTV-maskinen konstruerades år 2002, ursprungligen med en linjär magnetisk pulsgivare. Men den hade problem med att upprätthålla den exakta separation som krävs mellan pulsgivaren och läshuvudet, i synnerhet över avstånd på mer än 6 meter. Det förekom även dynamiska problem med att uppnå den erforderliga noggrannheten på grund av X- och Y-axlarnas lätta struktur, varför en laserinterferometer föreslogs för identifiering av orsakerna till dessa effekter. Efter en demonstration av Renishaws ML10-system insåg man att det kunde användas för att identifiera de dynamiska felen och även för att mappa fel under produktion.

PTV - Compensation value testsPTV har tagit bort de linjära pulsgivarna från originalkonstruktionen och använder sig i stället av positionsåterkoppling från de roterande pulsgivare som integrerats i drivmotorerna. De användes inte förut eftersom man trodde att de gav felaktig återkoppling till följd av det varierande avståndet och de effekter som resulterade av vridning av kulskruven. ML10-laseroptiken monterades på den färdiga maskinen och avläsningar gjordes för varje axelrörelse på 20 mm och jämfördes med värdet från maskinens roterande pulsgivare.

PTVML10-programvaran genererar ett repeterbart kompenseringsvärde för varje position. Positionsosäkerheten hos den ursprungliga konstruktionen kunde vara upp till 0,2 mm per meter, men PTV vet nu att noggrannheten alltid är bättre än 0,05 mm per meter och bevisar det genom att förse kunderna med ett certifikat från ML10-programvaran.

PTV använder dessutom en Renishaw QC10-ballbar för ett tiominuterstest på maskinen som mäter en serie andra karakteristika som måste kontrolleras och justeras. Varje avvikelse från den normala testcirkelradien fångas upp av QC10:s ytterst känsliga omvandlare och registreras på datorn. Ballbaranalysprogramvaran tolkar dessa data och redovisar exakta felvärden för 21 maskinkarakteristika.

 

Hela artikeln

 • Fallstudie: Renishaws laserkalibrering sänker kostnaderna och förbättrar noggrannheten med en faktor fyra för CNC-styrda vattenskärmaskiner Fallstudie: Renishaws laserkalibrering sänker kostnaderna och förbättrar noggrannheten med en faktor fyra för CNC-styrda vattenskärmaskiner

  PTV spol s.r.o. i Prag i Tjeckien har ökat försäljningen av sina CNC-styrda vattenskärmaskiner i snabb takt. Precisionsvattenskärning har ett enormt antal tillämpningar och många gånger inom områden där traditionella CNCstyrda maskiner har svårigheter, exempelvis med material som är känsliga för värme, svåra att bearbeta, eller I tillämpningar där användare bearbetar sten, keramik, gummi, plast, hårdmetaller, livsmedel och papper. PTV kan variera X- och Yaxelförflyttningarna på basmaskinen inom ett stort intervall, beroende på kundens behov, så att varje maskin anpassas för sig.

  [74kB]

Ladda ner redigerare

 • PTV case study - all files [en]

  Czech manufacturer PTV, spol s.r.o., based in Prague, has experienced a very rapid increase in sales of its CNC water-jet cutting machines. To help manage this growth, the company uses Renishaw’s ML10 laser interferometer measurement system and QC10 ballbar, which has reduced manufacturing costs and increased machine accuracy by a factor of four.

  [9.6MB]
 • Fallstudie: Renishaws laserkalibrering sänker kostnaderna och förbättrar noggrannheten med en faktor fyra för CNC-styrda vattenskärmaskiner

  PTV spol s.r.o. i Prag i Tjeckien har ökat försäljningen av sina CNC-styrda vattenskärmaskiner i snabb takt. Precisionsvattenskärning har ett enormt antal tillämpningar och många gånger inom områden där traditionella CNCstyrda maskiner har svårigheter, exempelvis med material som är känsliga för värme, svåra att bearbeta, eller I tillämpningar där användare bearbetar sten, keramik, gummi, plast, hårdmetaller, livsmedel och papper. PTV kan variera X- och Yaxelförflyttningarna på basmaskinen inom ett stort intervall, beroende på kundens behov, så att varje maskin anpassas för sig.

  [22kB]

Bilder