Hoppa över navigering

MCG-system

Mätinstrument för maskinkontroll (Machine checking gauge, MCG) för att övervaka den volymetriska mätnoggrannheten hos din CMM.

Mätinstrument för maskinkontroll MCG

På de flesta korrdinatmätmaskiner utförs normalt en årlig service och omkalibrering av utrustningens tillverkare eller en oberoende kalibreringstjänst. Testerna utförs ofta enligt en definierad procedur som läggs fram i en erkänd standard såsom ISO, ASME eller VDI/VDE. Dessa tester kräver att stavar med fast längd med ändkulor eller stegmätare och lasermätningssystem (t.ex. Renishaws XL-80-laser) används. Mätdata kan sedan användas för att ändra CMM-styrenhetens elektroniska felkompenseringstabell för att återställa den till en noggrannhet inom specifikationerna. Denna allmänt accepterade procedur är nödvändig men kan vara tidskrävande och dyr.

Många slutanvändare vill ha en enklare metod för att övervaka noggrannheten med regelbundna intervaller mellan dessa kontroller, eller efter en kollision. Med Renishaws MCG kan de utföra en (normalt) 10-20 minuter lång tillfällig verifiering av den volymetriska noggrannheten till ISO10360-2. Resultaten säkerställer att mätningarna från koordinatmätmaskinen är korrekta alternativt påvisar behovet av service eller omkalibrering. Processen är snabb och kostnadseffektiv och tack vare en mängd olika pelarhöjder och armlängder kan den volymetriska noggrannheten kontrolleras på både stora och små CMM-maskiner.

MCG mätinstrumentpaket

Probens mätspets förs in i änden på vad som är, i praktiken, en "referenskulastav". Proben bär med sig staven runt en sfärisk väg, och radiella avläsningar görs i olika positioner. Dessa avläsningar indikerar den volymetriska mätnoggrannheten hos koordinatmätmaskinen. Repetition av en serie avläsningar utförs för att kontrollera systemets repeterbarhet.

Den volymetriska mätnoggrannheten är det maximala felet mellan två punkter i ett plan, över alla avstånd inom hela mätvolymen.

Speciella kalibrerade mätspetsar kan användas med TP1, TP2, TP20 och TP6A, med lämpliga adaptrar.

MCG-paket

Mätinstrument

BeskrivningMaskinlämplighetTotalt mätinstrumentfelArmstorlekMått upp till
MCG1

Litet mätinstrumentpaket

Upp till 1 m³

±0,5 µmUpp till 380 mmX 537
Z 537
MCG2Heltäckande mätinstrumentpaket

1 m³

±0,5 µmUpp till 685 mmX 986
Z 986

MCG tools-analyskalkylblad

Hemsida för MCG Tools Setup

MCG tools-analyskalkylbladet tillhandahåller alla nödvändiga verktyg så att du kan skapa ett detaljprogram som kan köras på din kompatibla DMIS-metrologiprogramvaran.

MCG tools kan sedan importera en resultatfil som skapats under programkörningen och rapportera olika metrologiegenskaper hos din CMM. Dessa resultat korrelerar direkt till det maximala felet mellan två punkter och fastställer den volymetriska noggrannheten hos din CMM.

Med tiden förändras den volymetriska noggrannheten hos din CMM och MCG tools-analyskalkylbladet har en historiköversikt där du kan upptäcka förändringar genom trendanalys.

MCG och MCG tools är ett kraftfullt rapporteringsverktyg, inte ett kalibreringsverktyg. Den största fördelen med dessa produkter är att de rapporterar den aktuella statusen hos din CMM vilket gör det möjligt för dig att utföra förebyggande underhåll innan problem uppstår.

Klicka här för online-hjälp.

Produktinformation

  • MCG tools analysing spreadsheet [gen]
  • User guide:  MCG tools User guide: MCG tools [en]