Hoppa över navigering

Rack och tillbehör

Renishaws tillbehörsserie förbättrar det grundläggande systemet genom att erbjuda extra funktioner.

Växlarrack

Tillbehör

Om mätspets och probväxling

Det stora antal egenskaper och komponenter som behöver mätas i en typisk fabrik gör att tillverkarna har stort behov av en flexibel lösning för mätning. Ett enda givar- och mätspetsutförande räcker oftast inte.

Är det bäst att byta givare, eller bör du hellre byta mätspets?

Mätspetsväxling

Borttagnig av TP20-modul

Om du inte mäter på enstaka komponenter så måste du ändra mätspetskonfigurationen för att den ska passa olika mätuppgifter – till exempel djupegenskaper som kräver långa eller komplicerade mätspetsar, och användning av olika spetsar (sfär, skiva, cylinder).

Mätspetsar kan bytas manuellt med en gängad koppling, men ny kalibrering krävs. Nu finns probsystem med en repeterbar, automatiserad anordning för mätspetsväxling, som minskar de manuella ingripandena och eliminerar behovet av omkalibrering.

System för automatiskt probbyte

ACR3 med prober

En skanningsgivare är den mest flexibla lösningen för maskinen eftersom den både kan mäta diskreta punkter och utföra skanningsuppgifter. Den är dock inte en optimal givare för specialiserade uppgifter, som t ex mätning av mjuka material. Där är en beröringsfri givare bäst.

En enda givare kanske inte passar alla mätbehov. Om de olika egenskaper och delar du behöver mäta kräver ett antal olika givare, så behövs ett system för givarbyte.

Givarbyte kräver en repeterbar, automatiserad anslutning mellan probhuvudet eller koordinatmätmaskinens hylsa och proberna du önskar använda. Du behöver även förvara de givare som inte används.

MRS – modulärt racksystem

Många tillverkare har konstaterat att de behöver den flexibilitet som byte av både mätspetsar OCH givare ger. Denna kombination innebär att du alltid använder rätt givare och mätspets för varje uppgift - det ökar mätprecisionen och minskar samtidigt mätcykeltiderna.

Ge nytt liv till din kontrollprocess

Uppgradera ditt befintliga probsystem och reducera dina kostnader på nolltid.