Hoppa över navigering

Modulära och specialanpassade fixturer

Renishaw erbjuder ett sortiment av modulära och anpassade fixturer och programvara för användning med koordinatmätmaskiner (CMM), Equator™-mätsystem och visuella system.

Välj ditt applikationsområde

Våra modulära och specialanpassade fixturer kan förbättra produktiviteten, möjligheten att återskapa samt detaljstyra kontrollprocessen genom snabb och reperterbar inställning av fixturer.

Oavsett om du inspekterar komponenter för flygindustrin, fordonsindustrin, elektronikindustrin eller applikationer för hälso-och sjukvård kan Renishaws fixturer erbjuda en komplett lösning för dina fixtureringsbehov.

Varför välja Renishaws metrologifixturer?

Vi är medvetna om de komplexa utmaningar som fixturering för inspektion kan medföra. Därför har vi utvecklat en produktlinje som erbjuder en tillförlitlig och reperterbar grund för mätningen.

Vi har beaktat olika typer och lägen för inspektioner, så oavsett om du använder CMM, visuella system, ledade armar, 3D-skanner, optisk komparator eller andra enheter kan du använda vår serie för att förbättra inspektionsprocessens effektivitet och genomströmning.

Våra lättanvända modulära och specialanpassade fixturer är nyckeln för att reducera den tid som slösas på inspektioner av enskilda och upprepade komponenter. Detta kan förbättras ytterligare med hjälp av vårt program FixtureBuilder, för att bygga en fixtur som kan användas direkt via CAD-programmet och autogenerera en sats med arbetsinstruktioner.

Ett stort utbud av flexibla lösningar

Renishaws stora utbud av modulära fixtureringskomponenter och kapaciteten för specialanpassad design tillhandahåller lösningar för många olika applikationer och detaljer i nästan alla storlekar, former och material. Basplattor och komponenter finns tillgängliga som standard med gängstorlekarna M4, M6 och M8 metrisk och 1/4-20 brittisk.

Snabbt, noggrant och repeterbart

Alla komponenter är handdragna och kräver inga specialverktyg. Uppställningen kan dokumenteras och repeteras noggrant med våra basplattor med alfanumerisk märkning.

Oöverträffad hållbarhet, slittålighet och kvalitet

Våra värmebehandlade stålkomponenter och hårdanodiserade basplattor ger en jämn och reptålig finish.

Ökad produktivitet vid inspektion av detaljer

Renishaws FixtureBuilder-programvara hjälper användaren att skapa fixtureringsuppsättningar, tillhandahåller dokumentation och hjälper till med offline-programmering.

Ytterligare fixturlösningar

QuickLoad™-skena

För CMM-användare som behöver en snabb och repeterbar metod för att lasta flera plattor på CMM samtidigt, erbjuder Renishaw QuickLoad™-skensystemet.

De specialdesignade QuickLoad-basplattorna placeras på QuickLoad-skenan, på någon av sidorna, med snabbkopplingsmagneter och placeringsstift. Denna design säkerställer att plattorna placeras och fästs för att ge maximal genomströmning och oöverträffad repeterbarhet.

Läs mer om QuickLoad-skenan.

Renishaw QuickLoad-skenor och -plattor

QuickLoad-skenor och -plattor

Mätfixturbord

Förbättra din inspektionsprocess med Renishaws mätbord Våra metrologibord är kompatibla med alla portabla koordinatmätmaskiner, vitt ljus- eller laser-system och ger dig friheten att enkelt flytta runt utrustningen i verkstaden eller i området där inspektioner utförs. Den modulära konstruktionen möjliggör flexibilitet för att montera portabla CMM.

Läs mer om mätfixturbord.

Metrologifixturbord

Metrologifixturbord

FixtureBuilder 3D CAD-programmet

Du kan använda vårt program för att designa och dokumentera alla modulära fixturer med hjälp av Renishaw-komponenter inklusive fixturer med flera plattor med hjälp av QuickLoad-skena. När du designat fixturen kan programmet tillhandahålla bygginstruktioner så att användaren snabbt och tillförlitligt kan reproducera fixturens design. Med hjälp av programmet kan användaren även exportera en modell av den fixturerade komponenten, som kan användas i mätprogrammeringsprogrammet.

Läs mer om FixtureBuilder.

FixtureBuilder 8.0

FixtureBuilder 8.0

Nedladdningar