Hoppa över navigering

Ny sensor ger helautomatisk ytkvalitetsmätning på koordinatmätmaskiner

Ytkvalitetsinspektionen är helt integrerad med koordinatmätmaskinernas mätrutiner.

25 juli 2011

REVO® ytkvalitetsprob Renishaw har tagit fram en ny prob för företagets revolutionerande femaxliga REVO®-mätsystem, som för första gången gör det möjligt att utföra ytkvalitetsinspektion som ett fullt integrerad rutin inom ramen för koordinatmätmaskinernas mätrutiner.

Ytkvalitetsproben SFP1 har en mätkapacitet på 6,3 till 0,05 Ra och ger en unik och komplett plattform som eliminerar behovet av handhållna sensorer och behovet att flytta delar till kostsamma dedikerade mätmaskiner för ytkvalitetsmätning, något som sänker arbetskostnaderna och förkortar inspektionsledtiderna. Användare av koordinatmätmaskiner kan nu växla automatiskt mellan detaljmätning och ytkvalitetsmätning och ta fram analyser i en enda mätrapport.

Ytkvalitetsdata med hög kvalitet

SFP1-ytkvalitetsproben är en fullt integrerad del i det 5-axliga REVO-mätsystemet, och alla användare kommer att ha nytta av en rad kraftfulla funktioner som stärker inspektionshastigheten och flexibiliteten.

Proben har en C-axel som i kombination med REVO-mäthuvudets oändliga positioneringsmöjligheter och ett antal olika mätspetsar att välja emellan gör att mätspetsen kan orienteras automatiskt i valfri vinkel för att passa komponenten, och så att alla data får högsta tänkbara kvalitet. SFP1 levereras med två specialmätspetsar – SFS-1 rak mätspets och SFS-2 böjd mätspets, som väljs med fullständig mätprogramstyrning via REVO-systemets MRS-system (Modular Rack System). Detta möjliggör flexibel åtkomst till komponentfunktioner kombinerat med helautomatisk CNC-metodik och konsekventa resultat.

SFP1 är en slirande mätprobtyp med 2 μm (0,000079 in) diamantspetsradie, och sänder ytkvalitetsprobsignaler i formaten Ra, RMS och rådata till metrologiklientprogrammet via Renishaws UCCServer-program, med protokollet I++ DME. Rådata kan därefter skickas till specialprogram för ytanalys för ytterligare detaljerad rapportering.

Automatiserad kalibrering av ytkvalitetsproben

Ytkvalitetsprob med böjd mätspets på kalibreringsdetaljen Kalibrering av sensorn utförs också automatiskt via programvara i koordinatmätmaskinen. En ny SFA-detalj för kalibrering (Surface Finish Artefact) är monterad på MRS-racket och mäts med SFP1-proben. Programmet justerar sedan parametrarna inom proben enligt kalibreringsdetaljens kalibrerade värde.

Ytterligare information
Läs mer om Renishaws probsystem och program för koordinatmätmaskiner, inklusive en ny eftermonteringsservice för koordinatmätmaskiner.

 

Nedladdningsbara filer

Alla bilder och all text – copyright Renishaw

Nyhetsuppdateringar

Registrera dig och få regelbundna nyhetsuppdateringar från Renishaw