Hoppa över navigering

QuantAM byggpreparationsprogramvara

Snabbt att lära sig, intuitivt att använda.

Ett dedikerat programvaruverktyg för filpreparering för Renishaws system för additiv tillverkning.

QuantAM har ett intuitivt arbetsflöde och enkel navigering, accepterar QuantAM CAD-exporter i form av .STL-data och möjliggör för dig att förbereda din modell för AM-processen.

QuantAM är utvecklat speciellt för Renishaws AM-plattformar, vilket möjliggör närmare integrering i maskinstyrenhetens programvara och kapaciteten att noggrant och snabbt förhandsgranska alla byggfiler för Renishaws AM-system, inklusive dem från paket från tredje part.

QuantAM kan också användas som ett verktyg för att vägleda din Design for Additive Manufacturing (DfAM)-process, vilket hjälper dig att få tillgång till fördelarna med AM.

Nyckelegenskaper

 • Import av .STL-geometri
 • Detaljorientering
 • Lägg till stödstrukturer
 • Materialutvecklingsmodul med import av .CSV-data för materialutvecklingsenheter
 • Kopiera och redigera materialfiler
 • Duplicera, orientera och positionera flera detaljer
 • Granska snabbt din geometri och laserverktygsväg skikt-för-skikt
 • Granska separata laserexponeringar inom varje skikt

Fyll i formuläret nedan för att begära en demonstrationslicens eller om du har några frågor om filprepareringsprogramvaran QuantAM.

Broschyr

 • Brochure: QuantAM file preparation software for Renishaw additive manufacturing systems Brochure: QuantAM file preparation software for Renishaw additive manufacturing systems [en]

  Renishaw QuantAM is a dedicated file preparation software tool for Renishaw additive manufacturing (AM) systems. With an intuitive workflow and easy navigation, QuantAM accepts CAD exports in the form of .STL data and allows you to prepare your model for the AM process. QuantAM can also be used as a tool to guide your Design for Additive Manufacturing (DfAM) process, helping you unlock the benefits of additive manufacturing.