Hoppa över navigering

QUANTiC™ inkrementellt pulsgivarsystem med RKLC-40S linjär och partiell båge-skala

Egenskaper

 • Frigångstolerans vid användning ±0,3 mm
 • Digital utmatning
 • Läshuvudstorlek: 35 x 13,5 x 10 mm
 • Upplösningar ner till 50 nm
 • Hastighet upp till 24 m/s
 • Mycket hög motståndskraft mot smuts
 • Optisk IN-TRAC™ referensmarkering
 • Dubbla ändlägesbrytare

Fördelar

 • Smal 6 mm bred skala lämplig för applikationer i begränsade utrymmen
 • Användbar för mätning av partiell båge
 • Substratanpassad skala ger förbättrad metrologi
 • Enkel installation
 • Inget separat gränssnitt behövs
 • Advanced Diagnostic Tool
Genomskinligt område för webbplats-banners

Vad är QUANTiC?

QUANTiC-pulsgivarserien integrerar Renishaws design med filtreringsoptik och interpolationsteknologi för att skapa en högpresterande, superkompakt, digital allt-i-ett inkrementell öppen optisk pulsgivare. QUANTiC-pulsgivarsystem är enkla att installera med extremt stora installations- och användningstoleranser, tillsammans med inbyggda installations- och kalibreringsfunktioner. Du kan få tillgång till ytterligare diagnostisk information genom att använda Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100- och ADT View-programvaran under installationen eller för diagnostik och felsökning på fältet. Hastigheter på upp till 24 m/s kan nås för att uppfylla de mest krävande rörelsestyrningsbehoven. QUANTiC-pulsgivaren har en upplösning ner till 50 nm och kan konfigureras på många olika sätt, vilket gör det enkelt att optimera. Dynamisk signalbearbetning ger förbättrad signalstabilitet för att uppnå överlägsen prestanda från ditt rörelsestyrningssystem.

Vad är QUANTiC?

QUANTiC-pulsgivarserien integrerar Renishaws design med filtreringsoptik och interpolationsteknologi för att skapa en högpresterande, superkompakt, digital allt-i-ett inkrementell öppen optisk pulsgivare. QUANTiC-pulsgivarsystem är enkla att installera med extremt stora installations- och användningstoleranser, tillsammans med dess inbyggda installations- och kalibreringsfunktioner. Du kan få tillgång till ytterligare diagnostisk information genom att använda Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100- och ADT View-programvaran under installationen eller för diagnostik och felsökning på fältet. Hastigheter på upp till 24 m/s kan nås för att uppfylla de mest krävande rörelsestyrningsbehoven. QUANTiC-pulsgivaren har en upplösning ner till 50 nm och kan konfigureras på många olika sätt, vilket gör det enkelt att optimera. Dynamisk signalbearbetning ger förbättrad signalstabilitet för att uppnå överlägsen prestanda från ditt rörelsestyrningssystem.

Vad är RKLC40-S-skalan?

RKLC40-S är en smal tejpskala med låg profil av rostfritt stål med inkrementella graderingar med 40 µm upplösning och IN-TRAC-referensmarkeringar som fritt kan väljas av kunden. Det finns två nivåer av noggrannhet - standard med ±15 µm/m och hög noggrannhet med ±5 µm/m - och den finns tillgänglig i längder upp till 20 meter (> 20 m på begäran) RKLC40-S anpassas till maskinens substrat vilket ger förbättrad metrologi när skalans ändar är fast monterade på substratet.

Den flexibla RKLC40-S-skalan är också lämplig för att mäta partiella bågar om ett litet tvärsnittsområde gör det möjligt att linda den runt en trumma, axel eller båge med en radie på minst 26 mm.

Varför välja detta pulsgivarsystem?

Enkel installation

I OEM-applikationer är maskinbyggtiden kritisk, då tidsbesparing vid komponentinstallationen möjliggör kortare ledtider i tillverkningen och i slutändan högre lönsamhet. QUANTiC-pulsgivarserien hjälper till att uppfylla detta behov med sina större installationstoleranser för en inkrementell produkt (tippningstolerans ±0,9° och frigångstolerans ±0,2 mm) och integrerad LED för inställning på läshuvudet. Med förbättrade installationstoleranser drar produktionen nytta av en snabbare installationsprocess, minskade omkostnader och en ökning av genomströmningen.

Universellt digitalt pulsgivarsystem

QUANTiC är den pulsgivare du bör välja eftersom den kombinerar interpolering med hög hastighet med imponerade mätprestanda, vilket gör den lämplig även för de mest krävande applikationerna. De olika konfigurationerna som finns tillgängliga hjälper användaren att optimera sitt systems hastighet och upplösning i enlighet med dennes rörelsestyrningsbehov. Dessutom fungerar QUANTiC-läshuvudet med både linjära och roterande (vinkel) skalor med olika noggrannhet. Det är snabbt och enkelt att installera, vilket gör det speciellt lämpligt för produktion med stora volymer.

Smal, robust och mångsidig skala

RKLC är en robust, 6 mm bred pulsgivartejpskala i rostfritt stål med en tjocklek på 0,15 mm. Detta möjliggör att skalan, när den är fast monterad på en maskinaxel, blir ”anpassad” till maskinens substrat och matchar dess värmeutvidgningskoefficient och beteende. Olika förflyttning av skalan och maskinen minimeras därmed.

RKLC inkrementella partiell båge-pulsgivare

RKLC-pulsgivarskalor kan enkelt kapas till den längd som behövs och monteras på ett enkelt cylindriskt substrat. Inga komplexa monteringsmetoder eller uppriktningsytor med snäva toleranser behövs.

Universellt digitalt pulsgivarsystem

QUANTiC är den pulsgivare du bör välja eftersom den kombinerar interpolering med hög hastighet med imponerade mätprestanda, vilket gör den lämplig även för de mest krävande applikationerna. De olika konfigurationerna som finns tillgängliga hjälper användaren att optimera sitt systems hastighet och upplösning i enlighet med dennes rörelsestyrningsbehov. Dessutom fungerar QUANTiC-läshuvudet med både linjära och roterande (vinkel) skalor med olika noggrannhet. Det är snabbt och enkelt att installera, vilket gör det speciellt lämpligt för produktion med stora volymer.

Separat sålt Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

QUANTiC-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:

 • Fjärrkalibrering
 • Signaloptimering över hela axellängden
 • Indikation av läshuvudets upplösning
 • Gräns- och referensmarkeringsindikering
 • Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
 • Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
 • Export och sparande av data

QUANTiC-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:

 • Fjärrkalibrering
 • Signaloptimering över hela axellängden
 • Indikation av läshuvudets upplösning
 • Gräns- och referensmarkeringsindikering
 • Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
 • Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
 • Export och sparande av data

Tekniska data

Mätningsstandard

Smal tejpskala i rostfritt stål med självhäftande tejp, för montering direkt på ett substrat

Lämplig för användningsområden med partiell båge (minimiradie för partiell båge: 26 mm)

Läshuvudsstorlek (LxBxH)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Skalans upplösning

40 μm

Värmeutvidgningskoefficient

Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs med ändklämmor

Noggrannhetsklass vid 20 °C

40 μm (hög noggrannhet): ±5 µm/m
40 μm: ±15 μm/m

Referensmarkering

IN-TRAC-referensmarkeringar direkt inbäddade på RKLC-S

Väljarmagnet(er) används för att identifiera vald referensmarkering

Gränslägesbrytare

Dubbla ändlägesbrytare

Skalans längd

Upp till 20 m (> 20 m på begäran)

Skalans form (H x B)0,15 mm x 6 mm inklusive självhäftande tejp

Maximal hastighet

Upp till 24 m/s

(Se datablad för detaljerad information)

SDE (Sub-Divisional Error)

Normalt < ±80 nm

Dynamisk signalstyrning

Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control), ABC (Auto Balance Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under många olika driftförhållanden

Inkrementella signaler


Upplösning 10 μm till 50 nm

(Se datablad för detaljerad information)

Elektrisk anslutning

Kabellängder på 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m och 3 m med D-typkontakt (9 och 15 stift) eller rund in-line-anslutning (12 stift)

Kabellängder på 0,5 m, 1 m, 3 m med 14-vägs JST-kontakt

Strömförsörjning

5 V –5 %/+10 %, normalt < 200 mA fullt terminerad

Vibration (under drift)

100 m/s2 max vid 55 Hz till 2 000 Hz, 3 axlar

Stötar (under drift)

500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 axlar

Arbetstemperatur

0 °C till +70 °C

Försegling

IP40

Se datablad för fullständig information.

Nedladdningar

Datablad

Bruksanvisningar

 

Så fungerar det

QUANTiC-pulsgivare är utrustade med den tredje generationen av Renishaws unika filtreringsoptik, som tar medelvärdet av många skalperioder och filtrerar effektivt bort icke-periodiska funktioner såsom smuts. Skalans signal är normalt en fyrkantvåg som också filtreras vilket ger ett rent sinusformat mönster vid detektorn. Här används flera fingerstrukturer, tillräckligt fint för att generera fotoströmmar i form av fyra symmetriskt fasade signaler. Dessa kombineras i syfte att få bort likströmskomponenter och generera sinus- och cosinusformade utsignaler med hög spektral renhet och låg förskjutning, samtidigt som bandbredden hålls över 500 kHz.

Helt integrerad avancerad dynamisk signalbehandling, inklusive kontroller för Auto Gain, Auto Balance och Auto Offset, säkerställer ett extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) på normalt < ±80 nm för små roterande system, normalt < ±150 nm för stora roterande system och < ±80 nm för linjära system.

Denna utveckling av filtreringsoptik, kombinerat med noggrant designad elektronik, ger inkrementella signaler med hög bandbredd som uppnår en maximal hastighet på 8 800 rpm för roterande system, 24 m/s för linjära system med den lägsta nivån av jitter (brus) bland alla pulsgivare i klassen. Interpolering utförs inom läshuvudet, med högupplösta versioner som förstärks ytterligare med ytterligare brusreducerande elektronik för att uppnå jitter ner till 2,73 nm RMS.

QUANTiC™ optisk princip med kommentarer

IN-TRAC-referensmarkeringen är helt integrerad i den inkrementella skalan och detekteras av en fotodetektor inom läshuvudet. Detta unika utförande drar också fördel av en automatisk kalibreringsrutin som elektroniskt fasar in referensmarkeringen och optimerar de inkrementella signalerna.