Hoppa över navigering

Rapportering och analys

Standard MODUS Reporter tillhadahåller traditionella rapporter, medan det fristående MODUS CHART-programmet levererar bildbaserade inspektionsrapporter helt i färg med hjälp av CAD-modeller eller annan representation av komponenten. Inspektionsresultaten kan också presenteras i en mängd andra format för vidare analys.

MODUS™ CHART

Ett fristående program för MODUS-metrologiprogramvara med förbättrad grafisk rapportering.

MODUS CHART-värmekartor

MODUS CHART-programpaketet förenklar tolkningen av rapporter genom att visa grafisk information på detaljens verkliga plats med hjälp av QIF XML-filer och detalj-CAD-modeller.

De förbättrade rapportfunktionerna inkluderar:

  • På-CAD-plottar med flexibel uppgifts-positionering och konfiguration.
  • Färgning av ytvärmekarta och automatiskt genererade funktionstabeller för visning av alla måttoleranser.
  • Med hjälp av rapportalternativet endast fel kan du snabbt skapa rapporter som endast innehåller mått som är utanför toleransen, reducera rapportstorleken och fokusera på de resultat som är viktigast.
  • Två olika metoder för att skapa rapporter. Måttbaserad rapportering grupperar ihop toleranser och egenskapsbaserad rapportering visar varje enskild tolerans separat.
  • Automatiskt rapporteringsalternativ som snabbt och enkelt skapar rapporter.. Detta inkluderar endast fel så att du kan fokusera på de viktigaste resultaten.


Hjälp och utbildning
MODUS CHART-installationspaketet tillhandahåller provdata i programdatamapparna.

Programvarukompabilitet
MODUS CHART kräver QIF-filer för att skapa rapporter. MODUS 1.11 (och senare) krävs för att skapa QIF-filer.

Hårdvarukompabilitet
MODUS CHART-licens finns tillgänglig utan kostnad som ett tillägg till en MODUS 1.x licens.

Du kan köpa fristående versioner av MODUS CHART. Kontakta din lokala Renishaw-leverantör för mer information.

MODUS™ Reporter egenskaper

Klar, tydlig grafisk rapportering

Med helt konfigurerbara rubriker, etiketter, text och bilder.

Inspektion av flera detaljer

En enda rapport kan ge en fullständig historik för en serie komponenter, inklusive resultattabeller och statistik.

Skapa rapporter snabbt

Nya rapporter kan snabbt skapas från grunden eller baserat på en existerande layout, med guider som hjälper till med sidlayouten.

Flexibelt utbyte av inspektionsdata

Resultatdata kan presenteras för användning med tredjepartsprogram i många olika format såsom Excel (CSV), ASCII-text, DMIS, internetanpassad XML eller direkt till Microsoft® SQL-databasen.

Statistisk analys

Användare av det ledande Q-DAS SPC-paketet har full support med ett enkelt, konfigurerbart operatörsgränssnitt från vilket studier av typ 1 och 2 kan köras.

MODUS SPG grafiska rapporter

CMM-inspektion produktinformation

Begär en gratis 30 dagars utvärderingslicens för MODUS CHART