Hoppa över navigering

RGH24 inkrementellt pulsgivarsystem med RGS20 linjär skala

Egenskaper

  • Läshuvudstorlek: 36 x 13,5 x 14,8 mm
  • Upplösningar ner till 10 nm
  • Hastighet upp till 8 m/s*
  • Analog eller digital utmatning
  • Lågt SDE (Sub-Divisional Error): normalt ±0,15 µm
Genomskinligt område för webbplats-banners

Rekommenderas inte för nya konstruktioner

De inkrementella pulsgivarsystemen RG2 och RG4 har ett gott anseende som skapats under många år för att ge tillförlitlig och robust positionsfeedback för många olika användningsområden. Renishaw utvecklar dock hela tiden ny innovativ teknologi för inkrementella och absoluta pulsgivare, och våra senaste pulsgivarsystem har många ytterligare fördelar, inklusive förbättrad mätprestanda, mindre storlek, enklare installation och detaljerad diagnostik. Därför rekommenderas inte RG2- och RG4-serien för nya konstruktioner.

 

Produktdatablad för möjliga alternativa produkter