Hoppa över navigering

RGH45 inkrementella pulsgivarsystem med RTLR40 linjär skala

Egenskaper

  • Läshuvudstorlek: 44 x 27 x 17 mm
  • Upplösning ned till 0,1 µm
  • Hastighet upp till 10 m/s
  • Analog eller digital utmatning
Genomskinligt område för webbplats-banners

Traditionella optiska pulsgivare

Rekommenderas inte för nya konstruktioner

De inkrementella pulsgivarsystemen RG2 och RG4 har ett gott anseende som skapats under många år för att ge tillförlitlig och robust positionsfeedback för många olika användningsområden. Renishaw utvecklar dock hela tiden ny innovativ teknologi för inkrementella och absoluta pulsgivare, och våra senaste pulsgivarsystem har många ytterligare fördelar, inklusive förbättrad mätprestanda, mindre storlek, enklare installation och detaljerad diagnostik. Därför rekommenderas inte RG2- och RG4-serien för nya konstruktioner.

Installationsanvisningar

Produktdatablad för möjliga alternativa produkter