Hoppa över navigering

Telemetri

Vad är telemetri?

När du installerar eller uppdaterar en Renishaw-produkt, kan du få en förfrågan om att dela telemetri med oss. Telemetri är värdefull teknisk information som Renishaw vill samla in om hur våra produkter fungerar och hur de används för att:

  • Övervaka hur bra en produkt, produktversion eller enskild funktion fungerar för att kunna förbättra prestanda och underlätta användningen;
  • Indikera fel för felsökning eller för att åtgärda fel, inklusive identifiera om fel har en gemensam orsak (t.ex. vissa produktinställningar, hårdvaru- eller programvarukonfigurationer eller drivrutinversioner);
  • Se hur populära funktionerna är för att kunna förbättra kommande produktutveckling eller ta bort funktioner; och
  • Övervaka vilka produktversioner eller operativsystem som fortfarande används för att förbättra produktsäkerheten och fatta livscykelbeslut.

CARTO-telemetri

Följande tabell visar de telemetridata som samlas in via Renishaws CARTO-produktpaket.

När telemetrin tas emot, försöker telemetrimotorn endast att geolokalisera IP-adressen till närmaste stad, och ignorerar sedan sådana IP-adresser. Den telemetri som samlas in identifierar inte några kunder eller enskilda personer. Den levereras via Renishaws Microsoft Azure plattformstjänst i Europa.

TelemetriSyfte
Opt out kommMeddela telemetrimotorn att kunden ställt in programvarupaketets preferenser till opt out och att inte någon telemetri får samlas in.
Opt in kommMeddela telemetrimotorn att kunden ställt in programvarupaketets preferenser till opt in och att programvarupaketet får skicka telemetri.
Börja session kommMeddela telemetrimotorn att programmet har öppnats och kan skicka ytterligare telemetri.
Händelser kommMeddela telemetrimotorn om en händelse som pågår i programmet. Används för att spåra användningen av funktioner.
Krasch kommMeddela telemetrimotorn om en krasch/undantag som pågår i programmet. Används för att spåra problem och registrera information om buggar för prioritering och möjliga lösningar.
Hjärtslag kommMeddela telemetrimotorn om att sessionen fortsätter.
Avsluta session kommMeddela telemetrimotorn att programmet har stängts och inte skickar någon ytterligare telemetri i denna session.