Hoppa över navigering

VIONiC™ inkrementellt pulsgivarsystem med REXM20 roterande (vinkel) ring

Egenskaper

 • Digital utmatning direkt från läshuvudet
 • Läshuvudstorlek: 35 x 13,5 x 10 mm
 • Upplösningar till 2,5 nm*
 • Hastighet upp till 4 400 rpm
 • Extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error): normalt < ±15 nm* (se tekniska specifikationer)
 • Optisk IN-TRAC™ referensmarkering

Fördelar

 • Inget separat gränssnitt behövs
 • Advanced Diagnostic Tool för enkel felsökning, krävande installationer och service
 • Ring med tjockt tvärsnitt med en noggrannhet efter installationen på ± 1 bågsekund
 • Ordentligt skydd mot smuts
Genomskinligt område för webbplats-banners

Vad är VIONiC?

VIONiC-pulsgivarserien integrerar Renishaws beprövade filtreringsoptik och signalbehandling för enastående mätprestanda.

VIONiC-pulsgivare erbjuder intelligent interpoleringsteknologi för att ge en digital utmatning direkt från läshuvudet. Detta ger extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) och utmärkt tålighet mot smuts utan att det behövs några ytterligare adaptrar eller separata gränssnitt. Den drar även nytta av sitt kompakta format, utan att kompromissa med prestanda.

VIONiC-läshuvuden är kompatibla med ett stort antal linjära, roterande och partiell båge-skalor.

VIONiC-läshuvuden är dessutom konstruerade med ett intuitivt autokalibreringsläge och de är lätta att installera. Tillvalet Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 finns tillgängligt för feedback i realtid för pulsgivardata under installation eller för diagnostik på fältet.

Vad är en REXM20-ring?

REXM20 är en ring tillverkad i ett stycke i rostfritt stål med inkrementell gradering med 20 µm upplösning, markerad direkt på omkretsen, med IN-TRAC™ optiska referensmarkeringar. Dess större tvärsnitt innebär en minskning av alla installationsfel förutom excentricitet, vilket enkelt kan korrigeras med en DSi (Dual Signal Interface) och två läshuvuden. Har en total installerad noggrannhet på upp till ±1 bågsekund, noll kopplingsförluster och exceptionell repeterbarhet.
REXM20 finns tillgänglig i många olika storlekar (Ø52 mm till Ø417 mm) och linjeantal, vilka alla har en stor innerdiameter för flexibel integrering. Det beröringsfria formatet eliminerar glapp, axelvridning (torsion) och andra mekaniska hysteresfel som påverkar traditionella kapslade pulsgivare.

Varför välja detta pulsgivarsystem?

Renishaws mest högpresterande inkrementella optiska pulsgivare

VIONiC-pulsgivarserien kombinerar snabb drifthastighet och hög upplösning. VIONiC-läshuvuden har ett intelligent interpoleringschip för att ge upplösning upp till 2,5 nm, vilket erbjuder hög precision och reperterbarhet i alla typer av användning. VIONiC-pulsgivaren finns tillgänglig med en maximal klockfrekvens på 50 MHz och arbetar vid hastigheter upp till 12 m/s. Hastigheter upp till 3,63 m/s är möjliga vid en upplösning på 0,1 μm, optimalt för att maximera genomströmningen i de mest krävande tillverkningsprocesser.

Enkel felsökning och service

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 tillsammans med ADT View-programvaran finns tillgänglig för att erbjuda heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för mer utmanande installationer och diagnostik på fältet. Detta är särskilt användbart i användningsområden där pulsgivaren döljs i en maskin, vilket möjliggör diagnostik i realtid med minimala stilleståndstider för maskinen. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:

 • Fjärrkalibrering
 • Signaloptimering över hela axellängden
 • Indikation av läshuvudets upplösning
 • Gräns- och referensmarkeringsindikering
 • Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
 • Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
 • Export och sparande av data

Extremt hög installerad noggrannhet

För ultimat vikelmätteknik ger REXM20 med två VIONiC-läshuvuden och en VIONiC DSi (Dual Signal interface) exceptionell repeterbarhet, noll kopplingsförluster och bättre än ±1 bågsekund installerad noggrannhet. REXM20 har ett tjockare tvärsnitt konstruerat för att minimera alla installationsfel förutom excentricitet, som enkelt kan korrigeras med den dubbla utmatningen från två VIONiC-läshuvuden. När DSi har eliminerat excentriciteten är de anda övriga fel som återstår gradering och Sub-Divisional Error - vilka båda är minimala.

DSi (Dual Signal interface)

VIONiC™ DSi Dual Signal interface

Renishaws DSi kombinerar de inkrementella signalerna från två VIONiC-läshuvuden på en REXM20-ring (REXT20-ring för applikationer med partiell rotation) för att kompensera för effekten av lagervandring och eliminerar övertonsfel, inklusive excentricitet för att ge en total installerad noggrannhet på normalt ±2,0 bågsekunder.


Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (säljs separat)

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

VIONiC-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:

 • Fjärrkalibrering
 • Signaloptimering över hela axellängden
 • Indikation av läshuvudets upplösning
 • Gräns- och referensmarkeringsindikering
 • Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
 • Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
 • Export och sparande av data

Tekniska data

Mätningsstandard

REXM20: ring tillverkad i ett stycke i rostfritt stål med extrem noggrannhet

Finns också tillgänglig för applikationer med partiell rotation som REXT20

Läshuvudsstorlek (LxHxB)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Skalans upplösning

20 μm

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C15,5 ±0,5 μm/m/°C

Ringens ytterdiameter

52 mm till 417 mm

Linjeantal

8 192 till 65 536 (beroende på ringens storlek)

Referensmarkering

REXM20: ring med en enda IN-TRAC-referensmarkering

REXT20: ring med två referensmarkeringar för applikationer med partiell rotation

Total installerad noggrannhet (med 2 läshuvuden)

(≥ 100 mm diameter) ±1 bågsekund

(75 mm diameter) ±1,5 bågsekund

(≤ 57 mm diameter) ±2 bågsekunder

Maximal hastighet

4 400 rpm (för ring med 52 mm diameter)

(Se datablad för detaljerad information)

SDE (Sub-Divisional Error)

Ringdiametrar ≤ 135 mm, normalt < ±20 nm

Ringdiametrar > 135 mm, normalt < ±15 nm**

Dynamisk signalstyrning

Signalbearbetning i realtid inklusive Auto Gain Control (AGC), Auto Balance Control (ABC) och Auto Offset Control (AOC) för optimerad prestanda under användning

Inkrementella signaler


Upplösning 5 μm till 2,5 nm

(Se datablad för information om vinkelupplösningar)

Elektrisk anslutning

Kabellängder på 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m och 3 m med D-typkontakt (9 och 15 stift), rund in-line-anslutning (12 stift) eller 14-vägs JST-kontakt

Strömförsörjning

5 V –5 %/+10 %, normalt < 200 mA fullt terminerad

Vibration (under drift)

100 m/s2 max vid 55 Hz till 2 000 Hz

Stötar (ej under drift)

500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 axlar

Drifttemperatur (system)

0 °C till +70 °C

Försegling

IP40

* < ±10 nm SDE kan uppnås med optimerad inställning. Kontakta din lokala Renishaw-representant för mer information.

Se datablad för fullständig information.