Hoppa över navigering

OPTiMUM™-diamantmätspetsar för metrologiapplikationer

OPTiMUM™-diamantmätspetsar för metrologiapplikationer stödjer skanning med hög prestanda för de mest krävande omgivningsförhållanden. Dra nytta av en längre livslängd och minskad stilleståndstid för omkalibrering och inspektion.

Varför använda diamantbelagda OPTiMUM-mätspetsar?

OPTiMUM-diamantmätspetsarna är speciellt utvecklade för att användas med mätningar som kräver slitstarka mätspetsar.

Den huvudsakliga fördelen med dess diamantbelagda kulor är att de behåller sin rundhet, tar inte upp materialavlagringar och slits inte i förtid när mjuka legeringar eller slipande material skannas.

Detta ger flera fördelar, inklusive en längre livslängd och minskad stilleståndstid för omkalibrering och inspektion.

Kontakta oss

Tillverkad enligt beställning, kan dina diamantbelagda mätspetsar tillverkas med många olika gängstorlekar och skaftmaterial.

Med kulstorlekar från 1,5 mm upp till 8 mm, arbetar vi tillsammans med dig för att hitta en lösning på dina metrologibehov.

Skicka in din förfrågan för diamantmätspets

Se din OPTiMUM-diamantmätspets under användning


Läs mer om hur du kan dra nytta av OPTiMUM-diamantmätspetsar

För de flesta inspektionsutmaningar är valet av mätspets avgörande. Både åtkomsten till mått på arbetsstycket, inspektionstiderna och probprestandan påverkas av den mätspets som används.

Den grundläggande fördelen med våra diamantbelagda kulor är att de behåller sin rundhet, att de inte tar upp materialavlagringar och slits inte i förtid när slipande material eller mjuka legeringar skannas. Detta ger flera fördelar, inklusive en längre livslängd och minskad stilleståndstid för omkalibrering och inspektion.

Renishaws sortiment med mätspetsar är omfattande. Se vår sida precisionsspetsar för mätteknik för mer information.

Undvik att mätspetsen slits i förtid

Skanning på hårda eller slipande ytor kan ge slipslitage från interaktionen mellan arbetsstycket och mätspetskulans material.

När en rubinkula används för skanning kan små partikelavlagringar från arbetsstyckets yta orsaka små repor på mätspetskulan och arbetsstyckets yta.

Kulorna på OPTiMUM-diamantmätspetsar är extremt tåliga mot slitage och behåller sin form efter skanning på slipande ytor.

OPTiMUM™ diamantmätspetsskanning silikonkarbid
OPTiMUM™ diamantmätspetsskanning på ett aluminium Cosworth V10-motorblock med ett stålcylinderfoder

Inga materialavlagringar

Skanning på mjuka ytor som till exempel aluminium ger materialavlagringar på mätspetskulan.

När en rubinkula används för att skanna aluminium attraherar de två materialen varandra och material överförs från den mjukare ytan till den hårdare ytan. Detta innebär att aluminium avlagras på rubinkulans yta, vilket förändrar kulans form och leder till att du måste byta mätspets ofta.

Med OPTiMUM-diamantmätspetsar byggs materialavlagringar inte upp på kulan, och små mängder avlagringar kan enkelt torkas bort.

Materialtester betraktas ofta som en utmaning. Hur är det egentligen Vad vet vi egentligen?

Vi har många material tillgängliga för mätspetskulor, men vet vi verkligen vilka material som presterar bäst vid skanning?

Vi hos Renishaw ser det som avgörande att våra kunder använder rätt mätspets vid sina skanningstillämpningar. Det är därför som materialtester är så viktiga för oss.

Vårt team arbetar ständigt med att utföra test på välkända problemmaterial. Om du har några problem med att skanna särskilda material, kan våra egna experter hjälpa dig.

Har du problem med avlagringar och slitage när du skannar titan?

Vi utförde skanningsförsök på en Ti64-titanlegering med en standardsvarvad finish.

Det var ett kontinuerligt 5000-meters test med hjälp av rubin, kiselnitrid och OPTiMUM-diamantmätspets. En enkelpunktsskanning med Z-punktmätning var 50:e meter, för att fastställa om det förekommer avlagringar eller slitage.

Resultaten bekräftar att rubin och OPTiMUM -diamantmätspetsar var de bästa alternativen med resultat inom CMM:s förväntade prestandaspecifikation. Kiselnitrid började att uppvisa låga nivåer av slitage från början som fortsatte genom hela testet.

Under dessa testförhållanden rekommenderar vi både rubin och OPTiMUM-diamantmätspetsar som en godtagbar skanningslösning.

Skanningsförsök på Ti64-titanlegering

Har du några problem med att skanna anodiserat aluminium?

Skanningsförsök på anodiserat aluminium

Under vår strävan efter att utmana perceptionen, utförde vi svepskanningsförsök på formpressad, bearbetad och AA15 anodiserad 6082 aluminiumlegering.

Det var ett kontinuerligt 5000-meters test med hjälp av rubin, kiselnitrid och OPTiMUM-diamantmätspets. En enkelpunktsskanning med Z-punktmätning var 50:e m för att fastställa om det förekom avlagringar eller slitage.

Alla tre material presterade bra över detta avstånd, vi såg ett litet slitage på kiselnitriden, men det låg inom CMM:s förväntade prestandaspecifikation.

Under dessa testförhållanden rekommenderar vi rubin, kiselnitrid eller en OPTiMUM-diamantmätspets som en godtagbar skanningslösning.

Har du problem med avlagringar på aluminium 6082-T6?

Vi utförde svepskanningsförsök på aluminium 6082-T6.

Det var ett kontinuerligt 15000-meters test med hjälp av rubin, kiselnitrid och OPTiMUM-diamantmätspets. En enkelpunktsskanning med Z-punktmätning var 50:e m för att fastställa om det förekom avlagringar eller slitage.

Med vår OPTiMUM-diamantmätspets, såg vi enastående skanningsprestanda, utan några ändringar i metrologi och inga avlagringar.

Under dessa testförhållanden rekommenderar vi OPTiMUM-diamantmätspetsen som den enda godtagbara skanningslösningen.

Mätspetsskanningsförsök på aluminium 6082-T6

Anpassade utföranden

Diamantbelagda mätspetsar utformas enligt beställning och kan tillverkas med många olika gängstorlekar och skaftmaterial. Kulstorlekarna kan variera för dina specifika behov, från 1,5 mm upp till 8 mm.

OPTiMUM-diamantmätspetsar konstrueras och tillverkas internt av Renishaw, vilket ger korta ledtider och hög kvalitet.

Alla OPTiMUM-diamantmätspetsar som tillverkas för användning med den skannande proben REVO® RSP2 testas av Renishaw för att garantera att REVO-systemets inställningsparametrar för att kontrollera resonansen är anpassade till mätspetsen.

Rapport: OPTiMUM-diamantmätspets

Läs vår rapport om jämförelsen mellan OPTiMUM-diamantmätspetsar och industristandarden rubinmätspetsar, för att demonstrera skillnaden på slitage under extrema skanningsförhållanden.

Ladda ned rapport

Slitagejämförelsetest mellan Renishaw OPTiMUM-diamantmätspets och motsvarande standardrubin