Hoppa över navigering

Öppna optiska pulsgivare

CENTRUM™ självcentrerande skiva

Robust pulsgivarskala

Snabb och enkel installation

Monteringsalternativ: skruvar, klämma

Hitta din lösning för en öppen optisk pulsgivare

Vad är en öppen optisk pulsgivare från Renishaw?

En optisk pulsgivare är en elektromekanisk enhet som producerar en elektrisk signalutmatning proportionell mot den linjära förskjutningen av en linjär styrskena eller vinkelpositionen hos en inmatningsaxel.

Öppna pulsgivare är exponerade och har ingen extern integrerad kapsling. Fördelarna med öppna optiska pulsgivare inkluderar effektiv eliminering av glapp, axelvridning (torsion) och andra mekaniska hysteresfel.

En roterande öppen optisk pulsgivare består av ett läshuvud för positionsmätning och en noggrann roterande skala som är markerad antingen i utkanten av en ring eller på en skivas yta.

Läshuvudet mäter positionen genom att optiskt känna av de regelbundet utspridda skalmarkeringarna och matar ut denna information som en analog eller digital signal.

Denna signal konverteras sedan till en positionsavläsning av en digital avläsningsenhet (DRO) eller rörelsestyrenhet.

ATOM™ optisk princip med kommentarer

Utforska våra pulsgivarsystem

Lita på Renishaws expertis när det gäller pulsgivare

Optiska pulsgivare hjälper våra kunder att nå sin potential