Hoppa över navigering

Styrenheter för motordrivna huvuden och automatiska växlingsstativ

Vi erbjuder en rad olika manöversystem som gränssnitt mellan Renishaws motoriserade huvuden och automatväxlingsrack, och din CMM.

ACC2-3 styrenhet för automatväxlingsrack

ACC2-3

ACC2-3 hanterar kommunikationen till och från koordinatmätmaskinens styrenhet, styr ACR1-automatväxlingsracket, multiplexers och gränssnitt mellan huvudet och referensprobsignalerna.

Höjd

44 mm (1U)

Bredd

440 mm (19 i hölje)

Djup

180 mm

Vikt

1,8 kg

Dataöverföring

Seriell RS232

Spänningsområde

90 V - 246 Vac 50 Hz / 60 Hz

Handkontrollenhet HCU2

HCU2

HCU2 är en portabel huvuddriv- och positionsdisplayenhet för användning med styrenheten PHC10-3 och PCH10-3 PLUS för motoriserade huvuden. Detta är mycket användbart vid inställning av en komponent, vid operatörsstyrd inspektion och inlärningsprogrammering.

Operatören kan ändra huvudets orientering manuellt utan att några kommandon behöver skickas genom koordinatmätmaskinens styrenhet.

Bland funktionerna märks dubbla hastigheter (joggning och snabbrörelser), tvåaxlig visning, överföringsknapp för inlärningsfunktion samt status- och felmarkeringslysdioder.

PHC10-3 PLUS huvudstyrenhet

PHC10-3

Huvudstyrenheten PHC10-3 PLUS tar emot instruktioner från koordinatmätmaskinens styrenhet. PHC10-3 PLUS styr alla huvudfunktioner och rapporterar systemstatus till koordinatmätmaskinen:

  • Driver PH10 PLUS (PH10T PLUS, PH10M PLUS or PH10MQ PLUS) till det läge som skickats från antingen HCU2 eller CMM.
  • Kontrollerar och rapporterar position
  • Flaggar upp fel, t.ex. om positionen inte har uppnåtts eller om något hinder har uppstått före eller efter låsning osv.

PHC10-3 PLUS bearbetar inte några av probsensorsignalerna. Dessa sänds obearbetade genom huvudets axlar och styrenhet till probgränssnittet.

Längd

180 mm

Bredd

440 mm

Höjd

44 mm

Vikt

1,5 kg

Dataöverföring

RS232 eller USB

Strömförbrukning
(vid 240 V)

Lägre än 1 A

Elektriska värden för nätenheten

Matningsspänning: 100 V till 240 V ±10 %
Frekvensområde: 50 Hz till 60 Hz
Effektförbrukning: Max 49 W
Transientspänningar: Installationskategori II

Ingångskontakter

15-vägs "D"

Strömförsörjning

24 V DC 49 W som tillhandahålls av en strömadapter Emerson PSU (DP4024N3M)

Probens utgångskontakter

7-polig DIN eller 9-polig D-typ

Max kabellängd

RS232

USB


50 m

5 m (kan förlängas i längder om 5 meter genom användning av en hub, till en maximal längd på 30 m)

Handhållen kontrollenhet

Endast HCU2

PHC1050 UCC underordnat kort

PHC1050

PHC1050-gränssnittskortet är ett i en serie underordnade expansionskort för Renishaw UCC universalstyrenhet för CMM. Den tillhandahåller ett enkelt gränssnitt mellan det utgångna probhuvudet PH10 och mätprogrammet utan att någon extern maskinvara behövs, och med minimalt behov av kabeldragning och kontakter.

Utökad garanti

För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.