Hoppa över navigering

CARTO tilläggsmoduler

Compensate

Semi-automatisk felkorrigering på lokala verktygsmaskinspråk

Compensate låter dig minimera kassationerna och spara kostnader genom:

  • enkel geometrisk felkorrigering,
  • förbättrade positioneringsprestanda,
  • reducerade tider med stillestånd för att redigera kompenseringstabeller.
Kompensera vinkelfelkorrigering


Kompensera volymetrisk felkorrigering

Vinkelkompensation

Tillhandahåller enkla uppdateringar för linjära och rakhets-kompenseringstabeller.

Kompatibel maskinvara

  • XL-80-laserinterferometer
  • Fleraxlig kalibrator XM-60 eller XM-600

Stöd för följande typer av styrenheter

  • Siemens 840D Solution Line
  • Heidenhain TNC 640

Volymetrisk kompensering

Tillhandahåller enkla uppdateringar för kompenseringstabeller för linjär, vinkel, rakhet, lutning samt rätvinklighet (21 frihetsgrader).

Kompatibel maskinvara

  • Fleraxlig kalibrator XM-60 eller XM-600 (linjäraxelfel)
  • QC20-W ballbar eller XK10 uppriktningslaser (rätvinklighetsfel mellan axlarna)

Stöd för följande typer av styrenheter

  • Siemens 840D Solution Line (kräver Siemens VCS alternativ A3, A5 eller A5 plus)