Hoppa över navigering

MODUS™ analys av bäryta

MODUS funktionalitet för bladanpassning för beräkning och rapportering av egenskaper för bladsektionsprofil och bäryta.

MODUS analys av bäryta

Med de nominella bärytesektionerna tillgängliga från CAD-modellen och de verkliga sektionerna från MPCS är det nu möjligt att rapportera egenskaper för profil och bäryta.

Utvärdering av profil

Bladprofilanalys

MODUS innehåller verktyg för heltäckande profilutvärdering och grafisk rapportering. Profilmätresultaten är fullständigt integrerade med alla andra mätningsrapporter och kan skapas i PDF-format.

Analys av bäryta

MODUS tillhandahåller funktioner för heltäckande utvärdering av bäryta och verktyg för grafisk rapportering. De egenskaper som kan analyseras inkluderar:

  • Utvärdering av bäryta Maximal tjocklek
  • Radie på fram- och bakkant, vinklar och tjocklek
  • Vridningsvinklar
  • Kordaavstånd
  • Centroider