Hoppa över navigering

SurfitBlade™

En offline-applikation som används av ingenjörer för att generera bladytformer för användning i efterföljande processer såsom beräkning i flödesdynamik och analys av finita element.

SurfitBlade - anpassning av bladdata i flygindustrin

Som en efterföljande tilläggsapplikation till APEXBlade mäter SurfitBlade probspetsens centrum, som är i serie som ett resultat av att det APEXBlade-genererade DMIS-programmet körts genom MODUS, och för den till ytan. På detta sätt tillhandahåller SurfitBlade äkta bladformanalys och förbättrar radikalt förståelsen av tillverkningskapaciteten.

SurfitBlade-ikon

Med SurfitBlade kan designkonstruktörer utföra noggrann reverse-engineering av tillverkade blad, vilket ger dem revolutionerande ny feedback under hela design- och tillverkningsprocessen. Som ett komplement till APEXBlade skapar SurfitBlade en fullständigt rekonstruerad yta från spetscentumdata från svepskanning, som är i serie som ett resultat av att ett APEXBlade-genererat DMIS-program körts genom MODUS. På detta sätt möjliggör SurfitBlade äkta bladformanalys och förbättrar radikalt förståelsen av tillverkningskapaciteten.

SurfitBlade vägleder dig genom varje steg av bladrekonstrueringsprocessen:

Importera svepskanning

 • SurfitBlade, ladda skanningar Importera svepskanndata från MODUS.out eller Geometric Modelling Library .GML-filer
 • Ställ in radien på svepskannmätspetsens kula
 • Radera skanningar som inte behövs

Ytområdessgenerering

 • SurfitBlade, områdesgenerering Generera ett NURBS "ytområde" för varje svepskanning
 • Visa felplottar för att utvärdera områdenas kvalitet
 • Justera genereringsvillkoren för att optimera områdena

Sektionplansgenerering

 • SurfitBlade, punktsektionsgenerering Definiera sektionsplan genom ytområdena
 • Justera planen genom att definiera ett övre och nedre plan vid varje ände av bladet

Generera förskjutna sektioner

 • Generera punktsektioner "på ytan" i varje plan, genom att förskjuta dem från spetscentrum med mätspetskulans radie.

Generera sektionskurvor

 • SurfitBlade, generering av sektionskurva Interpolera NURBS-kurvor genom varje punktsektion, med dynamisk kontrollpunktsdensitet, för att fånga in profilens verkliga form
 • Visa felplottar för att utvärdera interpolationens kvalitet
 • Justera genereringsvillkoren för att optimera kurvorna

Generera slutlig yta

 • SurfitBlade, ytgenerering Lyft genom sektionskurvorna för att generera en NURBS-yta
 • Visa felplottar för att utvärdera den slutliga ytans kvalitet
 • Justera genereringsvillkoren eller upprepa det föregående steget för att förbättra ytan

Automatisk rekonstruering

När bladgenereringen är slutförd kan de använda villkoren användas igen för liknande blad. SurfitBlade kan köras "nedsläckt" vilket möjliggör att automatisk bladanalys utförs på en hel blisk genom SurfitBlades batchläge.

Geometriskt modelleringsbibliotek i kärnan

SurfitBlade är en högkvalitetsapplikation byggd på GML. Den enorma funktionaliteten tillgänglig i GML innebar att SurfitBlade kunde utvecklas, byggas, testas och levereras till beta-partners på mindre än 4 månader.