Hoppa över navigering

Programmering och simulering

MODUS innehåller en kraftfull uppsättning programmeringsfunktioner, både offline och via CMM, som stöds av ett gränssnitt som hjälper till med best practice vid mätningen.

Programmeringsöversikt

MODUS tillhandahåller en heltäckande uppsättning 3-dimensionella mätfunktioner, som tillhandahålls via ett intuitivt användargränssnitt med en fullständig grafisk visning av mätrutiner.

Det finns hjälpprogram för att snabbt och enkelt kunna specificera vanliga mätuppgifter och kontrollera att goda arbetsrutiner används, utan att några särskilda kunskaper i programmering behövs.

Nyckelegenskaper

  • Kontaktprob, 3- och 5-axlig skanning - MODUS gör det möjligt att använda hela utbudet av Renishaw-sensorer i flera olika mätlägen. Kontinuerliga skanningsbanor stöder omfattande analys av detaljernas former.
  • Flexibel detaljprogrammering – program kan utvecklas offline baserat på CAD-data, eller i "inlärning"-läge med koordinatmätmaskinens handkontroller.
  • Mätexpertis utan inlärningskurva – hjälpprogrammen använder bästa arbetssätt och möjliggör snabb programmering samtidigt som de har logikfunktioner för automatisk felåterställning.
  • Inriktning av detaljer – allt från enkla 3-2-1-inriktningar till komplicerad inriktning i friform med repetition och bästa inpassning.
  • Automatisk detaljigenkänning från uppmätta punkter och framtagning av CAD-detaljer för alla definierade, uppmätta eller konstruerade detaljer.
  • Grafisk rapportering i realtid ger omedelbara resultat på skärmen med automatiserad sidlayout.
  • Automatisk beräkning av huvudvinkel.
  • Utveckla och kör egna Microsoft® Visual Basic-skript för bästa tänkbara flexibilitet.
MODUS återkommande inriktningspunkterMODUS gränssnitt kan konfigureras av användaren

Programmering och simulering offline

Den tid som läggs ned på programmering av en koordinatmätmaskin är tid då maskinen inte arbetar med att mäta. MODUS ger en komplett programmeringsmiljö där användarna kan utveckla och simulera program innan programmen körs på CMM, något som kan innebära ordentliga förkortningar av CMM’s stilleståndstider.

Programmeringsfunktioner offline

Omedelbar programgenerering

Mätpunkterna kan importeras från en fil och direkt in i ett detaljprogram där de sedan kan redigeras. Punkterna kan sorteras efter position, användas med snapfunktion och orienteras till närmaste CAD-yta, eller helt enkelt redigeras med det grafiska användargränssnittet så att programmeringstiden och arbetsinsatsen kan förkortas.

REVO 5-axlig mätning

MODUS tillhandahåller en mängd guide-baserade kommandon för definiering av unika 5-axliga mätningar som t.ex. "spiralskanningar", "skanning på kurvor" och "svepskanning".

Fullständig simulering

Med kunskap om detaljmodell, fixtur och CMM-miljön kan MODUS simulera alla mätstrategier inklusive 5-axlig skanning.

Skärmbilden visar en MODUS-simulerad prob-bana

MODUS skärmbild som visar mätning av blisk

CMM-inspektion produktinformation