Hoppa över navigering

SFP2 ytfinhetsprob för REVO®-systemet

REVO® SFP2 gör ytfinhetsmätningen till en integrerad del av mätrutinerna med CMM-maskiner.

Mätning av ytfinhet/ytgrovhet

Ytfinhetsmätning har tidigare inneburit användning av handhållna sensorer eller förflyttning av detaljen till en särskild mätmaskin. REVO-multisensorsystemet ändrar allt detta, och gör ytfinhetsinspektion till en integrerad del av din CMM-mätning, och möjliggör att du växlar mellan skanning och ytfinhetsmätning. Med denna unika kapacitet kan ytfinhetsanalysen integreras helt i en enda mätrapport.

SFP2 drivs av en 5-axling mätteknologi, och dess ytfinhetsmätning ger avsevärd tidsbesparing, minskad hantering av detaljen och en större avkastning från investeringen i koordinatmätmaskinen.

Mätning av motorblock med REVO SFP2

SFP2-systemet – egenskaper och fördelar

SFP2-systemet består av en prob och ett antal moduler, som är automatiskt utbytbara med alla andra probalternativ som finns tillgängliga för REVO, vilket ger flexibiliteten att enkelt välja det optimala verktyget för att inspektera många olika mått, allt på en enda CMM-plattform. Data från flera sensorer refereras automatiskt till ett gemensamt mätvärde.

  • Ytfinhetsmätningen är helt integrerad med standard-CMM-inspektionsprogrammet tack vare den automatiska växlingen av SFP2-proben och mätspetshållarna med MRS-2-racket och RCP TC-3-portarna.
  • SFP2-proben drar nytta av de oändliga positioneringsmöjligheterna och den 5-axliga rörelsen hos REVO-2-huvudet.
  • Åtkomst till de mått som är svårast att nå tillhandahålls av en integrerad prob-C-axel, tillsammans med olika spetsgeometrier och en kulled mellan modul och hållare.
SFP2 i flygindustrin
  • Technical features overview of SFP2 for the REVO® 5-axis multi-sensor system [en]

Probegenskaper

  • SFP2 är en slirande prob med en mätspets som har en diamantmätspets med 2 µm, 5 µm eller 10 μm radie. Den slirande delen hålls mot ytan med en kontrollerad kraft på cirka 0,2 N medan mätspetskraften är så liten som 0,003 N.
  • SFP2 kan användas i så små hål som 5 mm diameter.
  • Ytmätningskapacitet: 6,3 μm till 0,05 μm Ra.
  • Utdata: Ra-, RMS- och rådata skickas från UCCServer till mätklientprogrammet med protokollet I++ DME. Rådata kan därefter skickas till specialprogram för ytanalys för ytterligare detaljerad rapportering.
  • Sensorkalibreringen innefattar mätning av ytfinheten på kalibreringsdetaljen (SFA, Surface Finish Calibration Artefact) som är monterad på MRS-2-racket. Kalibreringsprogrammet justerar automatiskt probutmatningen enligt detaljens kalibreringsvärde.
  • SFP2 har en integrerad motordriven C-axel som möjliggör ytfinhetsmätningar vid alla nödvändiga orienteringar runt en detalj.

SFM-probmoduler

Specialiserade SFM-modulserier har konstruerats för att ge unika åtkomstmöjligheter för de mest krävande industriella mättekniska användningsområdena.

Varje serie moduler har unika egenskaper och optimal användning: från den flexibla A-serien framtagen för att ge hög prestanda vid mätning av topplockspackningar för motorblock och lateral skanning av vevaxeltappar, till den specialiserade E-serien med en tvådelad slirande del med en central mätspets, idealisk för kort skanning i små borrhål djupt inne i arbetsstycket, t.ex. ventilhus för automatiska transmissioner.

Varje modul har en unik geometri och kulleder som möjliggör att vinkeln mellan ytfinshetshållaren (SFH) och ytfinhetsmodulen (SFM) kan väljas inom ett intervall på 180°, med modulinställningsverktyget (MST).

Ytfinishmoduler - SFM-A1 och SFM-A2
Ytfinhetsmodul SFM-E2

Utökad garanti

För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.

Produktinformation