Hoppa över navigering

Denna sida finns för närvarande inte på ditt språk. Du kan översätta den automatiskt med Google Translate. Vi ansvarar inte för att tillhandahålla denna tjänst och vi har inte kontrollerat översättningsresultaten.
Kontakta oss om du behöver ytterligare hjälp.

XM-60 specifications

Between 0 and 4 metres

Linear
Measurement accuracy±0.5 ppm (with environmental compensation)
Resolution1 nm

Measurement range

0 m to 4 m
Linear measurement icon

Angular (pitch/yaw)

Accuracy±0.004A ±(0.5 μrad +0.11M μrad)
(A = displayed error reading)
(M = measured distance in metres)
Resolution0.03 μrad
Measurement range±500 µrad
Angular measurement icon
Straightness
Measurement accuracyTypical range: ±0.01A ±1 μm
Extended range: ±0.01A ±1.5 μm
(A = displayed error reading)
Resolution 0.25 μm
Measurement rangeTypical range: ±50 µm radius
Extended range: ±250 µm radius
Straightness measurement icon
Roll
Accuracy±0.01A ±6.3 μrad
(A = displayed error reading)
Resolution0.12 μrad
Measurement range±500 µrad
Roll measurement icon
Accuracy values are reported to a statistical confidence of 95% (k=2). They do not include the errors associated with the normalisation of the readings to a material temperature of 20 °C.

Between 4 and 6 metres

  • The performance specification for linear, angular and straightness measurement will be the same between 4 m and 6 m as it is between 0 m and 4 m.
  • The performance specification for roll measurement between 4 m and 6 m range will be:
Roll
Accuracy±0.01A ±10.0 μrad
(A = roll error (µrad))
Resolution0.12 μrad
Measurement range±500 µrad
Accuracy values are reported to a statistical confidence of 95% (k=2). They do not include the errors associated with the normalisation of the readings to a material temperature of 20 °C. Measurement beyond 4 m range requires good alignment between the XM launch and receiver. If misalignment causes received laser signal strength to fall below 4%, CARTO software will inform the user that better alignment is required.

Over 6 metres

  • The performance specification for linear and angular measurement will be the same between 6 m and 8 m as it is between 0 m and 4 m.
  • The performance specification for straightness measurement between 6 m and 8 m is yet to be verified.
  • The performance specification for roll measurement between 6 m and 8 m is yet to be verified.
Accuracy values are reported to a statistical confidence of 95% (k=2). They do not include the errors associated with the normalisation of the readings to a material temperature of 20 °C. Measurement beyond 4 m range requires good alignment between the XM launch and receiver. If misalignment causes received laser signal strength to fall below 4%, CARTO software will inform the user that better alignment is required.