Hoppa över navigering

Roterande ”off axis”-mätning

Maskinvara och programvara för att förenkla mätning på roterande axlar på maskiner där montering på rotationscentrum är en utmaning.

Översikt över roterande "off axis"-mätning

Med programvaran för roterande "off axis"-mätning kan XR20-W användas för att mäta rotationspositionens noggrannhet för en axel, även då XR20-W inte är monterad på axelns rotationscentrum (vridpunkt). Därmed utökas funktionerna i XR20-W till många femaxliga verktygsmaskiner

  • "Off axis"-mätning använder synkroniserade rörelser för linjära och roterande axlar så att lasermätstrålen hålls uppriktad under hela testet. Eftersom den linjära axeln rör sig kan mätningar som utförs av XR20-W inkludera ytterligare vinkelfel (t.ex. stigning) från den linjära axeln. Dessa bidragande vinkelfel mäts sedan separat (med XL-80 och vinkeloptik) och tas bort från de första resultaten för den roterande axeln. Slutresultatet är en datauppsättning som endast återspeglar felen från den rotaterande axeln.

Programvara för roterande ”off axis”

Med programvara för "off axis"-rotation är det enkelt att testa i "off axis"-applikationer, och en applikation tillhandahåller:

  • förskjutningskalkylator
  • detaljprogramgenerator
  • datarengöring
  • en heltäckande handbok beskriver allt inom "off axis"-testning och vägleder användaren genom processen i enkla steg.

Observera: endast kompatibel med RotaryXL och LaserXL-programmet.

XR20-W 90°-fäste

Det är viktigt för mätningens noggrannhet att XR20-W monteras i förhållande till axeln vid testet. Renishaw har utvecklat XR20-W 90°-fäste för att eliminera komplexiteten i tillverkningen för användaren. Detta tillbehör tillverkas till de extremt höga toleranser som krävs för att uppnå noggrannhet i testningen.

"Off axis"-fäste med XR20-W

Flexibla fixtureringsalternativ med löstagbara magnetfötter och många genomgående hål för direkt montering med bult.

Fästet är användbart för att uppfylla monteringskraven för "off axis" roterande mätningar och får att lösa "on axis" monteringsproblem på maskiner av trunion-typ.

För OEM-användare finns fullständiga specifikationer för tillverkning av anpassad montering i Programvaruhandboken för ”off axis”-rotation.

Produktinformation